ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ప్రభుత్వ పథకాలు 2019 - Andhra Pradesh New Government Schemes

1.

తమ బిడ్డలను బడికి పంపే ప్రతి తల్లికి ఆర్ధిక సహాయం అందించనున్న పథకం పేరు ఏమిటి?

   A.) అమ్మవడి
   B.) అమ్మబడి
   C.) బడికి దారి
   D.) బడికి పంపుదాం

Answer: Option 'A'

అమ్మవడి

2.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు పాఠశాలలో మధ్యాహన భోజన పధకానికి ఏ పేరున నామకరణం చేశారు?

   A.) అమ్మవడి పథకం
   B.) YSR అక్షయ పాత్ర
   C.) YSR ఆరోగ్య శ్రీ పథకం
   D.) YSR రైతు భరోసా

Answer: Option 'B'

YSR అక్షయ పాత్ర

3.

ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ పథకంలో లబ్ది దారులు అగుటకు విద్యార్థులు ఎంత శాతం హాజరు ను తాము చదువుతున్న కాలేజీ లో పొందవలసి ఉంటుంది?

   A.) 60%
   B.) 100%
   C.) 90%
   D.) 75%

Answer: Option 'D'

75%

4.

YS జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన అనంతరం తొలి సంతకం చేసిన తొలి 3 కీలక దస్త్రాలు ఏవి?
i. ఆశ కార్యకర్తలకు వేతనం పెంపు 
ii. అనంతపురం X - Press highway కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిరభ్యంతర పత్రం జారీ 
iii. జర్నలిస్టులకు సమగ్ర బీమా పథకం క్రమబద్ధీకరణ

   A.) Only i
   B.) i, ii & iii
   C.) i & ii
   D.) Only ii

Answer: Option 'B'

i, ii & iii

5.

ఎన్ని లక్షల వారకు వార్షికాదాయం బాటని వారికి ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు అందించాలని ఇటీవల ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది?

   A.) 10 లక్షల రూపాయిలు 
   B.) 6 లక్షల రూపాయిలు 
   C.) 2 లక్షల రూపాయిలు 
   D.) 5 లక్షల రూపాయిలు 

Answer: Option 'D'

6 లక్షల రూపాయిలు 

ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ప్రభుత్వ పథకాలు 2019 Download Pdf