కరెంటు అఫైర్స్ Quiz for AP Grama Sachivalayam - 23 - April - 2019

  • 1. సాధారణ వర్గం(జనరల్ కేటగిరి)లో ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల కోసం ఉద్యోగాలు,విద్యాసంస్థల్లో ఎంత శాతం కోటాకు  కేంద్ర మంత్రివర్గం, పార్లమెంటు ఆమోదం లభించింది? 
   A.) 20 %
   B.) 15 %
   C.) 10 %
   D.) 7.5 %

Answer: Option 'C'

10 %కరెంటు అఫైర్స్ Quiz - 23 - April - 2019 Download Pdf