కరెంటు అఫైర్స్ Quiz for AP Grama Sachivalayam - 25 - April - 2019

  • 1. సెంటర్ ఫర్ క్లాసికల్ ల్యాంగ్వేజ్‌ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది?
   A.) మైసూరు, కర్ణాటక
   B.) తిరూర్, కేరళ
   C.) సేలం, తమిళనాడు
   D.) వరంగల్, తెలంగాణ

Answer: Option 'B'

తిరూర్, కేరళకరెంటు అఫైర్స్ Quiz - 25 - April - 2019 Download Pdf