కరెంటు అఫైర్స్ Quiz for AP Grama Sachivalayam - 30 - April - 2019

1.

చారిత్రక హిందు మత ప్రదేశమైన 'పాంజ తీర్థ్'ను జాతీయ వారసత్వ ప్రదేశంగా ప్రకటించిన దేశం?

   A.) మయన్మార్
   B.) బంగ్లాదేశ్
   C.) శ్రీలంక
   D.) పాకిస్తాన్

Answer: Option 'D'

పాకిస్తాన్


కరెంటు అఫైర్స్ Quiz - 30 - April - 2019 Download Pdf

Recent Posts