ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన - Andhra Pradesh Bifurcation Mcqs in Telugu for AP Grama Sachivalayam Exams

1.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ 2014 చట్టంలోని పదో షెడ్యూల్‌లో ఈ రోజుకి ఎన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి ?

   A.) 142
   B.) 135
   C.) 112 
   D.) 107

Answer: Option 'A'

142

2.

ఎపి పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2014 ప్రకారం కేంద్ర విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాల విద్యుత్‌ను రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఈ విధంగా పంచుకుంటారు ?

   A.) గత ఆరేళ్లలో సంబంధిత రాష్ట్రం డిస్కంల యుదార్థ విద్యుత్‌ వాడకం ఆధారంగా
   B.) గత పదేళ్లలో సంబంధిత రాష్ట్రపు డిస్కంల యదార్థ విద్యుత్‌ వాడకం ఆధారంగా
   C.) సంబంధిత రాష్ట్రంలో కేంద్ర విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం స్థానం ఆధారంగా
   D.) గత మూడు ఏళ్లల్లో సంబంధిత రాష్ట్రపు డిస్కంల యదార్థ విద్యుత్‌ వాడకం ఆధారంగా

Answer: Option 'A'

గత ఆరేళ్లలో సంబంధిత రాష్ట్రం డిస్కంల యుదార్థ విద్యుత్‌ వాడకం ఆధారంగా

3.

నూతన రాజధానిని గుంటూరు, విజయవాడ ప్రాంత పరిసరాలలో ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ఏ రోజున ప్రకటించింది?

   A.) 2014 నవంబర్ 14
   B.) 2014 అక్టోబర్ 14
   C.) 2014 సెప్టెంబర్ 21
   D.) 2014 సెప్టెంబర్ 14

Answer: Option 'D'

2014 సెప్టెంబర్ 14

4.

విభజన జరిగిన తరువాత 2014-15లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో ?

   A.) రెవెన్యూ లోటు మాత్రమే పెరిగింది
   B.) రెవెన్యూ, కోశ మరియు ప్రాథమిక లోట్లు పెరిగాయి
   C.) కోశ లోటు మాత్రమే పెరిగింది
   D.) రెవెన్యూ మరియు కోశలోట్లు పెరిగాయిగానీ ప్రాథమిక లోటు తగ్గింది

Answer: Option 'B'

రెవెన్యూ, కోశ మరియు ప్రాథమిక లోట్లు పెరిగాయి

5.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2014లోని సెక్షన్‌ 8(3) ప్రకారం గవర్నర్‌ తీసుకునే నిర్ణయాలను ?

   A.) గవర్నర్‌ నిర్ణయమే తుది నిర్ణయం
   B.) తెలంగాణ కేబినెట్‌ వీటో చేయవచ్చు
   C.) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కేబినెట్‌ వీటో చేయవచ్చు
   D.) కేంద్రం సమీక్ష చేయవచ్చు

Answer: Option 'A'

గవర్నర్‌ నిర్ణయమే తుది నిర్ణయం