ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన - Andhra Pradesh Bifurcation Mcqs in Telugu for AP Grama Sachivalayam Exams

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

పునర్ వ్యవస్థీకరణ సమయములో, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లో మునిగే ప్రాంతములో వున్నా ఎన్ని మండలాలను, తెలంగాణ నుండి విడదీసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడము జరిగింది?

   A.) 5
   B.) 6
   C.) 7
   D.) 8

Answer: Option 'C'

7

DigitalOcean Referral Badge

2.

ఆంద్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2014 లోని  ఏ పరిచ్చేదాన్ని  పోలవరం ఆర్డినెన్స్  బిల్లుగా పేరుపడిన  ఆంద్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ ఆర్డినెన్స్, 2014 సవరించింది?

   A.) 1 వ పరిచ్చేదం 
   B.) 2 వ పరిచ్చేదం 
   C.) 3 వ పరిచ్చేదం 
   D.) 4 వ పరిచ్చేదం 

Answer: Option 'C'

3 వ పరిచ్చేదం 

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం -2014 ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ పని ఏమిటి ?

   A.) ఆస్తుల విభజనని పర్యవేక్షించడం
   B.) రాజధాని నిర్మాణపు పనులను పర్యవేక్షించడం
   C.) నదీజలాల నిర్వహణ బోర్డులను పర్యవేక్షించడం
   D.) ఉద్యోగుల పంపిణీని పర్యవేక్షించడం

Answer: Option 'C'

నదీజలాల నిర్వహణ బోర్డులను పర్యవేక్షించడం

DigitalOcean Referral Badge

4.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014లోని షెడ్యూల్‌ పదిలోని ఆస్తుల విభజనపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఈ పేరుతో పిలువబడుతుంది ?

   A.) కమలనాథన్‌ కమిటీ
   B.) శ్రీకృష్ణకమిటీ
   C.) శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ
   D.) షీలాభీడే కమిటీ

Answer: Option 'D'

షీలాభీడే కమిటీ

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ 2014 చట్టంలోని పదో షెడ్యూల్‌లో ఈ రోజుకి ఎన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి ?

   A.) 142
   B.) 135
   C.) 112 
   D.) 107

Answer: Option 'A'

142

DigitalOcean Referral Badge

6.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని ప్రాంతము ఎన్ని చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రదేశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది ?

   A.) 271.23
   B.) 217.23
   C.) 217.32
   D.) 271.32

Answer: Option 'B'

217.23

DigitalOcean Referral Badge

7.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టు యొక్క అభివృద్ధి మరియు నియంత్రణలను ఈ కింది విషయంలో చేపట్టింది ?

   A.) నీటిపారుదల
   B.) విద్యుత్‌
   C.) వరదల నియంత్రణ
   D.) ఇవ్వబడిన సమాధానాలు అన్నీ సరైనవే

Answer: Option 'A'

నీటిపారుదల

DigitalOcean Referral Badge

8.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని 13వ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం కింద తెలుపబడిన ప్రధాన ఓడరేవును కేంద్రప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయాలి ?

   A.) రామాయపట్నం
   B.) దుగ్గిరాజపట్నం
   C.) భీమునిపట్నం
   D.) మచిలీపట్నం

Answer: Option 'B'

దుగ్గిరాజపట్నం

DigitalOcean Referral Badge

9.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం, ఉమ్మడి రాజధాని కింద నోటిఫైడ్‌ ప్రాంతం ఉంటుంది ?

   A.) హెచ్‌ఎండీఎ
   B.) జిహెచ్‌ఎంసి
   C.) హైదరాబాద్‌ జిల్లా 
   D.) హైదరాబాద్‌ మరియు రంగారెడ్డి జిల్లా

Answer: Option 'B'

జిహెచ్‌ఎంసి

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

13వ ఆర్థిక సంఘం కేటాయించిన వనరులలో, రెండు రాష్ట్రాలకు ఏ రకంగా కేటాయింపు జరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం - 2014లో నిర్ణయించింది ?

   A.) రెండు రాష్ట్రాల జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం
   B.) కేంద్రం నిర్ణయించిన ప్రకారం
   C.) రెండు రాష్ట్రాల సమ్మతి ప్రకారం
   D.) 50 : 50 నిష్పత్తి ప్రకారం

Answer: Option 'A'

రెండు రాష్ట్రాల జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం

DigitalOcean Referral Badge

ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన - Andhra Pradesh Bifurcation Download Pdf