ఆంధ్రప్రదేశ్ శీతోష్ణస్థితి - Andhra Pradesh Climate MCQs in Tellugu

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

వేసవిలో ఆంద్రప్రదేశ్ లో సంభవించే వర్షపు జల్లుల ను యేమని పిలుస్తారు.

   A.) తొలకరి జల్లులు 
   B.) ఏరువాక జల్లులు 
   C.) అండీలు 
   D.) కాలబైసాఖిలు

Answer: Option 'B'

ఏరువాక జల్లులు 

DigitalOcean Referral Badge

2.

ఆంద్రప్రదేశ్ లో వార్షికసగటు వర్షపాతం ఎంత?

   A.) 690 మీ.మీ 
   B.) 890 మీ.మీ 
   C.) 960 మీ.మీ 
   D.) 980 మీ.మీ 

Answer: Option 'D'

980 మీ.మీ 

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఆంద్రప్రదేశ్ లో అత్యధిక సగటు ఉష్ణోగ్రత లు నమోదయ్యే ప్రాంతం 

   A.) చిత్తూర్ 
   B.) కడప 
   C.) అనంతపూర్ 
   D.) రెంటచింతల 

Answer: Option 'D'

రెంటచింతల 

DigitalOcean Referral Badge

4.

ఆంద్రప్రదేశ్ లో వార్షిక సగటు వర్షపాతం ఎక్కువగా గల జిల్లా 

   A.) నెల్లూరు 
   B.) కృష్ణ 
   C.) తూర్పు గోదావరి 
   D.) పచ్చిమా గోదావరి 

Answer: Option 'D'

పచ్చిమా గోదావరి 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ఈశాన్య రుతుపవనాల ద్వారా ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువ వర్షపాతం పొందే జిల్లా 

   A.) ప్రకాశం 
   B.) చిత్తూరు 
   C.) నెల్లూరు 
   D.) కర్నూల్ 

Answer: Option 'C'

నెల్లూరు

DigitalOcean Referral Badge

6.

ఆంద్రప్రదేశ్ శీతోష్ణస్థితి ని క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు?

   A.) ఉప ఉష్ట మండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి 
   B.) సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణస్థితి 
   C.) రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి 
   D.) ఉష్ట మండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి 

Answer: Option 'D'

ఉష్ట మండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి 

DigitalOcean Referral Badge

ఆంధ్రప్రదేశ్ శీతోష్ణస్థితి - Andhra Pradesh Climate Download Pdf