జీవ శాస్త్రం - బిట్‌బ్యాంక్ - 1

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

జతపరచండి?  
  జాబితా-1(మొక్క)
  ఎ) బంగాళాదుంప
  బి) క్యారెట్
  సి) ఆపిల్ 
  డి) కాబేజీ
  జాబితా-2(తిన యోగ్యమైన భాగం)
  i) ఉబ్బిన పుష్పాసనం
  ii) శాఖీయ మొగ్గ
  iii) రూపాంతరం చెందిన వేరు
  iv) రూపాంతరం చెందిన కాండం

   A.) ఎ-iv, బి-iii, సి- i, డి- ii
   B.) ఎ-iii, బి-ii, సి- i, డి- iv
   C.) ఎ-ii, బి-i, సి- iv, డి- iii
   D.) ఎ-ii, బి-iv, సి- i, డి- iii

Answer: Option 'A'

ఎ-iv, బి-iii, సి- i, డి- ii

DigitalOcean Referral Badge

2.

జతపరచండి? 
  జాబితా-1

  ఎ) మైకాలజీ 
  బి) పేలినాలజీ
  సి) అంకాలజీ 
  డి) పేలియాంటాలజీ
  జాబితా-2
  i) పరాగ రేణువుల అధ్యయనం 
  ii) క్యాన్సర్‌కి సంబంధించినది
  iii) శిలాజాల గురించి అధ్యయనం
  iv) శిలీంధ్రాల గురించి అధ్యయనం

   A.) ఎ-iii, బి-ii, సి- i, డి- iv
   B.) ఎ-ii, బి-iii, సి- iv, డి- i
   C.) ఎ-iv, బి-i, సి- ii, డి- iii
   D.) ఎ-i, బి-ii, సి- iv, డి- iii

Answer: Option 'C'

ఎ-iv, బి-i, సి- ii, డి- iii

DigitalOcean Referral Badge

3.

విపరీతమైన, తీవ్రమైన శ్వాసకోస సిండ్రోమ్ (SARS) దేని వల్ల సంభవిస్తుంది?

   A.) బాక్టీరియా 
   B.) ఫంగి(శిలీంధ్రాలు)
   C.) ప్రోటోజోవాలు(ఏక కణ సూక్ష్మజీవులు)
   D.) వైరస్

Answer: Option 'D'

వైరస్

DigitalOcean Referral Badge

4.

అణు కత్తెరలుగా అభివర్ణించబడే ఎంజైమ్ ఏది? 

   A.) డీఎన్‌ఏ లైగేజ్
   B.) డీఎన్‌ఏ పాలిమరేజ్
   C.) రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజ్
   D.) రివర్‌‌స ట్రాన్స్క్ట్రిప్టేజ్

Answer: Option 'C'

రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజ్

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

జతపరచండి? 
  జాబితా-1

  ఎ) ఫ్లావర్ - సేవర్ టమాట
  బి) గోల్డెన్ రైస్
  సి) రౌండ్ అప్ రెడి సోయా చిక్కుడు
  డి) Bt - పత్తి
  జాబితా-2
  i) కీటకాల ప్రతిరోధకత
  ii) గుల్మనాశకుల ప్రతిరోధకత
  iii) ఎక్కువ విటమిన్- A
  iv) పక్వతలో ఆలస్యం

   A.) ఎ-iv, బి-iii, సి- i, డి- ii
   B.) ఎ-ii, బి-iv, సి- iii, డి- i
   C.) ఎ-iv, బి-iii, సి- ii, డి- i
   D.) ఎ-ii, బి-iv, సి- i, డి- iii

Answer: Option 'C'

ఎ-iv, బి-iii, సి- ii, డి- i

DigitalOcean Referral Badge

6.

బెరిబెరి అనే వ్యాధి ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది? 

   A.)
   B.) D
   C.) B1 
   D.) B5

Answer: Option 'C'

B1 

DigitalOcean Referral Badge

7.

యాంటీబయాటిక్స్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి పరచిన నూతన ఔషధం పేరు? 

   A.) ఆర్‌బాక్టివ్ 
   B.) డాల్వేన్స్
   C.) సిక్సెర్‌ట్రో 
   D.) స్టెఫ్‌ఎఫెక్ట్

Answer: Option 'D'

స్టెఫ్‌ఎఫెక్ట్

DigitalOcean Referral Badge

8.

జతపరచండి. 
  జాబితా  I

  a) బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్
  b) బయోరె మిడియేషన్
  c) డీఎన్‌ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్
  d) జన్యు థెరపీ  
  జాబితా  II 
  i) సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించికాలుష్యాన్ని తొలగించడం
  ii) నేరస్థులను, వ్యక్తి అసలైన తల్లిదండ్రులను గుర్తించడం
  iii) జన్యు సంబంధ వ్యాధుల నిర్ధారణ
  iv) జీవశాస్త్ర అధ్యయనానికి తోడ్పడే సమాచార సాంకేతిక శాస్త్రం

   A.) a)i, b)ii, c)iii, d)iv
   B.) a)iv, b)i, c)ii, d)iii
   C.) a)iv, b)ii, c)i, d)iii
   D.) a)iv, b)i, c)iii, d)ii

Answer: Option 'B'

a)iv, b)i, c)ii, d)iii

DigitalOcean Referral Badge

9.

కిందివాటిలో సరైన వరస క్రమం ఏది? 
 ఎ) బయోపెస్టిసైడ్ ---> బాసిల్లస్ థురింజి యాన్సిస్ ---> మాంసం మృదుత్వానికి ఉపయోగపడుతుంది
 బి) బాక్యులో వైరస్ ---> ఎన్. పి. వి ---> ఆర్థ్రోపాడ్ కీటకాలను వ్యాధిగ్రస్థం చేస్తుంది.
 సి) వరిలో తైపేయి రకం ---> గోల్డెన్ రైస్---> విటమిన్-ఎ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది
 డి) బీటీ పత్తి ---> బీటీ విషపదార్థం---> తోళ్లను మెత్తబరుస్తుంది. 

   A.) ఎ, బి 
   B.) సి, డి
   C.) బి, సి 
   D.) ఎ, డి

Answer: Option 'C'

బి, సి 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

జతపరచండి.
  జాబితా  I

  a) సోమాక్లోనల్ వైవిధ్యాలు
  b) సూక్ష్మ వ్యాప్తి
  c) శాఖీయ పిండోత్పత్తి
  d) అక్లిమటైజేషన్ (వాతావరణానుకూలత) 
  
  జాబితా  II  
  i) కాలస్ నుంచి పిండాల లాంటి నిర్మాణాల అభివృద్ధి
  ii) కణజాలవర్ధనంలో ఏర్పడిన మొక్క ప్రదర్శించే వైవిధ్యాలు
  iii) కణజాలవర్ధనం ద్వారా పెద్దమొత్తంలో తక్కువ స్థలంలో మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం
  iv) కణజాలవర్ధనం ద్వారా ఏర్పడిన మొక్కలు వాతావరణ అనుకూలతను ప్రదర్శించడం

   A.) a.ii b.iii c.iv d.i
   B.) a.ii b.iii c.i d.iv
   C.) a.i b.ii c.iii d.iv
   D.) a.ii b.i c.iii d.iv

Answer: Option 'B'

a.ii b.iii c.i d.iv

DigitalOcean Referral Badge

జీవ శాస్త్రం - బిట్‌బ్యాంక్ - 1 Download Pdf

Recent Posts