అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System MCQs - Biology

1.

నీటిలో ఏ పదార్థం ఎక్కువ ఉండటంతో ఎముకల్లో వంకర్లు వస్తాయి? 

   A.) ఫ్లోరిన్ 
   B.) క్లోరైడ్
   C.) లెడ్
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'A'

ఫ్లోరిన్ 

2.

కింది వాటిలో మానవుడి వెన్నెముకకు సంబంధించిన వ్యాధి?

   A.) హైపోథార్మియా 
   B.) కాటరాక్ట్
   C.) హెర్నియా  
   D.) సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

Answer: Option 'D'

సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

3.

జంతువులలోని అస్థిమజ్జ నిర్వహించే క్రియ?

   A.) మూత్రపిండాలకు సహాయం
   B.) రక్తకణోత్పత్తి
   C.) కాలేయానికి సహాయం
   D.) రక్తపీడన నియంత్రణ

Answer: Option 'B'

రక్తకణోత్పత్తి

4.

మానవుడి పుర్రెలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ? 

   A.) 22
   B.) 24 
   C.) 26
   D.) 20

Answer: Option 'A'

22

5.

మానవ శరీరంలోని అతి కఠిన భాగం?

   A.) దంతాలు
   B.) గోర్లు
   C.) ఎముకలు
   D.) ఎనామిల్

Answer: Option 'D'

ఎనామిల్

అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System Download Pdf

Recent Posts