అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System MCQs - Biology

1.

క్రింది వానిలో ఎముక ఏది?

   A.) పీమర్
   B.) ఫిబ్యూలా 
   C.) స్టెఫిన్ 
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

2.

మానవుడి పుర్రెలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ? 

   A.) 22
   B.) 24 
   C.) 26
   D.) 20

Answer: Option 'A'

22

3.

చెవులలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య? 

   A.) 2
   B.) 4
   C.) 5
   D.) 6

Answer: Option 'D'

6

4.

నీటిలో ఏ పదార్థం ఎక్కువ ఉండటంతో ఎముకల్లో వంకర్లు వస్తాయి? 

   A.) ఫ్లోరిన్ 
   B.) క్లోరైడ్
   C.) లెడ్
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'A'

ఫ్లోరిన్ 

5.

కింది వాటిలో మానవుడి వెన్నెముకకు సంబంధించిన వ్యాధి?

   A.) హైపోథార్మియా 
   B.) కాటరాక్ట్
   C.) హెర్నియా  
   D.) సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

Answer: Option 'D'

సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

6.

అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య?

   A.) 300
   B.) 320
   C.) 330
   D.) 340

Answer: Option 'A'

300

7.

ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రం?

   A.) ఓటాలజీ
   B.) ఆస్ట్రియాలజీ
   C.) ఆర్నిథాలజీ
   D.) అంకాలజీ

Answer: Option 'B'

ఆస్ట్రియాలజీ

8.

మనం చేతితో రాస్తున్నప్పుడు పెన్నుకు ఆధారాన్నిచ్చే చేతి వేళ్లలోని ఎముకలు? 

   A.) కార్పెల్స్
   B.) మెటాకార్పెల్స్
   C.) టార్సల్స్
   D.) ఫాలింజెస్

Answer: Option 'D'

ఫాలింజెస్

9.

గోర్లను కత్తిరించినప్పుడు ఎందుకు నొప్పి కలగదు?

   A.) మృతకణజాలంతో తయారైన కొమ్మువంటి పదార్థం ఉండటం
   B.) బహిష్కృత భాగంగా రూపాంతరం చెందడం
   C.) కాల్షియం ఫాస్ఫేట్‌తో తయారుకావడం
   D.) శరీరంలో అనవసర భాగం

Answer: Option 'A'

మృతకణజాలంతో తయారైన కొమ్మువంటి పదార్థం ఉండటం

10.

జంతువులలోని అస్థిమజ్జ నిర్వహించే క్రియ?

   A.) మూత్రపిండాలకు సహాయం
   B.) రక్తకణోత్పత్తి
   C.) కాలేయానికి సహాయం
   D.) రక్తపీడన నియంత్రణ

Answer: Option 'B'

రక్తకణోత్పత్తి

అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System Download Pdf

Recent Posts