అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System MCQs - Biology

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

క్రింది వానిలో ఎముక ఏది?

   A.) పీమర్
   B.) ఫిబ్యూలా 
   C.) స్టెఫిన్ 
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

DigitalOcean Referral Badge

2.

మానవుడి పుర్రెలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ? 

   A.) 22
   B.) 24 
   C.) 26
   D.) 20

Answer: Option 'A'

22

DigitalOcean Referral Badge

3.

చెవులలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య? 

   A.) 2
   B.) 4
   C.) 5
   D.) 6

Answer: Option 'D'

6

DigitalOcean Referral Badge

4.

నీటిలో ఏ పదార్థం ఎక్కువ ఉండటంతో ఎముకల్లో వంకర్లు వస్తాయి? 

   A.) ఫ్లోరిన్ 
   B.) క్లోరైడ్
   C.) లెడ్
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'A'

ఫ్లోరిన్ 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

కింది వాటిలో మానవుడి వెన్నెముకకు సంబంధించిన వ్యాధి?

   A.) హైపోథార్మియా 
   B.) కాటరాక్ట్
   C.) హెర్నియా  
   D.) సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

Answer: Option 'D'

సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్

DigitalOcean Referral Badge

6.

అప్పుడే పుట్టిన శిశువులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య?

   A.) 300
   B.) 320
   C.) 330
   D.) 340

Answer: Option 'A'

300

DigitalOcean Referral Badge

7.

ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రం?

   A.) ఓటాలజీ
   B.) ఆస్ట్రియాలజీ
   C.) ఆర్నిథాలజీ
   D.) అంకాలజీ

Answer: Option 'B'

ఆస్ట్రియాలజీ

DigitalOcean Referral Badge

8.

మనం చేతితో రాస్తున్నప్పుడు పెన్నుకు ఆధారాన్నిచ్చే చేతి వేళ్లలోని ఎముకలు? 

   A.) కార్పెల్స్
   B.) మెటాకార్పెల్స్
   C.) టార్సల్స్
   D.) ఫాలింజెస్

Answer: Option 'D'

ఫాలింజెస్

DigitalOcean Referral Badge

9.

గోర్లను కత్తిరించినప్పుడు ఎందుకు నొప్పి కలగదు?

   A.) మృతకణజాలంతో తయారైన కొమ్మువంటి పదార్థం ఉండటం
   B.) బహిష్కృత భాగంగా రూపాంతరం చెందడం
   C.) కాల్షియం ఫాస్ఫేట్‌తో తయారుకావడం
   D.) శరీరంలో అనవసర భాగం

Answer: Option 'A'

మృతకణజాలంతో తయారైన కొమ్మువంటి పదార్థం ఉండటం

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

జంతువులలోని అస్థిమజ్జ నిర్వహించే క్రియ?

   A.) మూత్రపిండాలకు సహాయం
   B.) రక్తకణోత్పత్తి
   C.) కాలేయానికి సహాయం
   D.) రక్తపీడన నియంత్రణ

Answer: Option 'B'

రక్తకణోత్పత్తి

DigitalOcean Referral Badge

అస్థిపంజర వ్యవస్థ - Skeletal System Download Pdf

Recent Posts