జీర్ణవ్యవస్థ MCQs - Digestive System

1.

పిల్లల పాల దంతాల్లో లోపించినవి?

   A.) ఇన్‌సిజర్స్
   B.) కైనైన్స్
   C.) ప్రిమోలార్స్
   D.) మోలార్స్

Answer: Option 'C'

ప్రిమోలార్స్

2.

నీటిలో ఏ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎముకల్లో వంకర్లు వస్తాయి? 

   A.) ఫ్లోరైడ్
   B.)

క్లోరైడ్

   C.) లెడ్
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'A'

ఫ్లోరైడ్

3.

ఎనామిల్ దేన్ని కప్పి ఉంచుతుంది?

   A.) దంత కిరీటంపైనా, లోపల
   B.) దంతం  
   C.) డెంటిన్ ఉన్న భాగం 
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'B'

దంతం  

4.

లాలాజలం స్వభావం?

   A.) తటస్థ
   B.) ఆమ్ల
   C.) క్షార
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'B'

ఆమ్ల

5.

నీటిలో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో వచ్చే వ్యాధి? 

   A.) క్షయ
   B.) కాలేయ జబ్బు
   C.) ఎముకల్లో బలహీనమైన కీళ్లు
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'C'

ఎముకల్లో బలహీనమైన కీళ్లు

జీర్ణవ్యవస్థ MCQs - Digestive System Download Pdf

Recent Posts