జీర్ణవ్యవస్థ MCQs - Digestive System

1.

ఎనామిల్ దేన్ని కప్పి ఉంచుతుంది?

   A.) దంత కిరీటంపైనా, లోపల
   B.) దంతం  
   C.) డెంటిన్ ఉన్న భాగం 
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'B'

దంతం  

2.

పిల్లల పాల దంతాల్లో లోపించినవి?

   A.) ఇన్‌సిజర్స్
   B.) కైనైన్స్
   C.) ప్రిమోలార్స్
   D.) మోలార్స్

Answer: Option 'C'

ప్రిమోలార్స్

3.

లాలాజలం స్వభావం?

   A.) తటస్థ
   B.) ఆమ్ల
   C.) క్షార
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'B'

ఆమ్ల

4.

నీటిలో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో వచ్చే వ్యాధి? 

   A.) క్షయ
   B.) కాలేయ జబ్బు
   C.) ఎముకల్లో బలహీనమైన కీళ్లు
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'C'

ఎముకల్లో బలహీనమైన కీళ్లు

5.

మానవ శరీరంలో ఆహారనాళం సగటు పొడవెంత?

   A.) 2 మీటర్లు
   B.) 4 మీటర్లు
   C.) 6 మీటర్లు
   D.) 9 మీటర్లు

Answer: Option 'D'

9 మీటర్లు

జీర్ణవ్యవస్థ MCQs - Digestive System Download Pdf

Recent Posts