అంతఃస్రావిక వ్యవస్థ MCQs - Endocrine System Mcqs in Telugu

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

మానవ శరీరంలో ‘ఆడమ్స్ ఆపిల్’ అని ఏ గ్రంథిని పిలుస్తారు? 

   A.) అడ్రినల్ గ్రంథి
   B.) థైరాయిడ్ / బాలగ్రంథి
   C.) లివర్ / కాలేయం
   D.) థైమస్ - బాలగ్రంథి

Answer: Option 'B'

థైరాయిడ్ / బాలగ్రంథి

DigitalOcean Referral Badge

2.

Pregnebcy harnone ఏది, దాన్ని స్రవించే గ్రంధి వరుసగా 

   A.) ప్రొజెస్టరీరన్, స్త్రీ బీజ కోసం 
   B.) hCG, జరాయువు 
   C.) ఈస్ట్రోజన్, స్త్రీ బీజకోసం
   D.) hCG, అడ్రినల్ గ్రంధి 

Answer: Option 'B'

hCG, జరాయువు 

DigitalOcean Referral Badge

3.

రక్తపోటును నియంత్రించే హార్మోన్?

   A.) థైరాక్సిన్
   B.) ఇన్సులిన్
   C.) ఎడ్రినలిన్
   D.) పిట్యూటరీ గ్రంథి

Answer: Option 'C'

ఎడ్రినలిన్

DigitalOcean Referral Badge

4.

ఇన్సులిన్, ఈస్ట్రోజన్ అనేవి? 

   A.) బ్యాక్టీరియాలు
   B.) ఫంగస్‌లు
   C.) క్రిములు
   D.) హార్మోన్లు

Answer: Option 'D'

హార్మోన్లు

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

అధిక ఆవేశాన్ని కలిగించే గ్రంథి ఏది?

   A.) పిట్యూటరీ గ్రంథి
   B.) ఎడ్రినల్ గ్రంథి
   C.) థైరాయిడ్ గ్రంథి
   D.) సెలైవరీ గ్రంథి

Answer: Option 'B'

ఎడ్రినల్ గ్రంథి

DigitalOcean Referral Badge

6.

మానవ దేహంలో అధివృక్క గ్రంథి  వేటిపై ఉంటుంది?

   A.) చిన్నప్రేగు 
   B.) మూత్ర పిండాలు
   C.) గుండె
   D.) ఊపిరితిత్తులు

Answer: Option 'B'

మూత్ర పిండాలు

DigitalOcean Referral Badge

7.

తమ జాతి జీవులపై ప్రభావం చూపించేవి, జీవి శరీరం నుంచి బాహ్యంగా విడుదలయ్యే సమ్మేళనాన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు?

   A.) సబ్‌హార్మోన్లు 
   B.) న్యూరోహార్మోన్లు
   C.) పిరమోన్లు  
   D.) న్యూరోట్రాన్‌‌స మీటర్

Answer: Option 'C'

పిరమోన్లు  

DigitalOcean Referral Badge

8.

స్త్రీ జీవుల్లో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల అభివృద్ధిని నియంత్రించేది?

   A.) ఈస్ట్రోజన్
   B.) ఆక్సిటోసిన్
   C.) టెస్టోస్టిరాన్
   D.) ప్రొజెస్టిరాన్

Answer: Option 'A'

ఈస్ట్రోజన్

DigitalOcean Referral Badge

9.

శిశువుల్లో మాత్రమే ఉండి కౌమార దశలో అంతరించే గ్రంథి?

   A.) థైరాయిడ్ గ్రంథి  
   B.) థైమస్ గ్రంథి
   C.) పీయూష గ్రంథి
   D.) పీనియల్ గ్రంథి 

Answer: Option 'B'

థైమస్ గ్రంథి

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

గర్భ నిరోధక మాత్రల్లో ఉండే హార్మోన్?

   A.) ఈస్ట్రోజెన్
   B.) ప్రొజెస్ట్టిరాన్
   C.) ఆక్సిటోసిన్
   D.) ప్రొలాక్టిన్

Answer: Option 'B'

ప్రొజెస్ట్టిరాన్

DigitalOcean Referral Badge

అంతఃస్రావిక వ్యవస్థ - Endocrine System Download Pdf

Recent Posts