అంతఃస్రావిక వ్యవస్థ MCQs - Endocrine System Mcqs in Telugu

1.

మానవ దేహంలో అధివృక్క గ్రంథి  వేటిపై ఉంటుంది?

   A.) చిన్నప్రేగు 
   B.) మూత్ర పిండాలు
   C.) గుండె
   D.) ఊపిరితిత్తులు

Answer: Option 'B'

మూత్ర పిండాలు

2.

మానవ శరీరంలో ‘ఆడమ్స్ ఆపిల్’ అని ఏ గ్రంథిని పిలుస్తారు? 

   A.) అడ్రినల్ గ్రంథి
   B.) థైరాయిడ్ / బాలగ్రంథి
   C.) లివర్ / కాలేయం
   D.) థైమస్ - బాలగ్రంథి

Answer: Option 'B'

థైరాయిడ్ / బాలగ్రంథి

3.

తమ జాతి జీవులపై ప్రభావం చూపించేవి, జీవి శరీరం నుంచి బాహ్యంగా విడుదలయ్యే సమ్మేళనాన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు?

   A.) సబ్‌హార్మోన్లు 
   B.) న్యూరోహార్మోన్లు
   C.) పిరమోన్లు  
   D.) న్యూరోట్రాన్‌‌స మీటర్

Answer: Option 'C'

పిరమోన్లు  

4.

లైంగిక కార్టికాయిడ్ల అధికస్రావం వల్ల వచ్చే వ్యాధి?

   A.) విరిలిజం
   B.) హిర్సుటిజం
   C.) గైనకోమాస్టియా 
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

5.

శిశువుల్లో మాత్రమే ఉండి కౌమార దశలో అంతరించే గ్రంథి?

   A.) థైరాయిడ్ గ్రంథి  
   B.) థైమస్ గ్రంథి
   C.) పీయూష గ్రంథి
   D.) పీనియల్ గ్రంథి 

Answer: Option 'B'

థైమస్ గ్రంథి

6.

పిత్తాశయాన్ని సంకోచింపజేసి పైత్యరసాన్ని స్రవింపజేసే హార్మోన్?

   A.) సెక్రిటిన్
   B.) ఇన్సులిన్
   C.) కోలిసిస్టోకైనిన్
   D.) ఎడ్రినలిన్

Answer: Option 'C'

కోలిసిస్టోకైనిన్

7.

Pregnebcy harnone ఏది, దాన్ని స్రవించే గ్రంధి వరుసగా 

   A.) ప్రొజెస్టరీరన్, స్త్రీ బీజ కోసం 
   B.) hCG, జరాయువు 
   C.) ఈస్ట్రోజన్, స్త్రీ బీజకోసం
   D.) hCG, అడ్రినల్ గ్రంధి 

Answer: Option 'B'

hCG, జరాయువు 

8.

ఇన్సులిన్, ఈస్ట్రోజన్ అనేవి? 

   A.) బ్యాక్టీరియాలు
   B.) ఫంగస్‌లు
   C.) క్రిములు
   D.) హార్మోన్లు

Answer: Option 'D'

హార్మోన్లు

9.

అధిక ఆవేశాన్ని కలిగించే గ్రంథి ఏది?

   A.) పిట్యూటరీ గ్రంథి
   B.) ఎడ్రినల్ గ్రంథి
   C.) థైరాయిడ్ గ్రంథి
   D.) సెలైవరీ గ్రంథి

Answer: Option 'B'

ఎడ్రినల్ గ్రంథి

10.

గర్భ నిరోధక మాత్రల్లో ఉండే హార్మోన్?

   A.) ఈస్ట్రోజెన్
   B.) ప్రొజెస్ట్టిరాన్
   C.) ఆక్సిటోసిన్
   D.) ప్రొలాక్టిన్

Answer: Option 'B'

ప్రొజెస్ట్టిరాన్

11.

స్త్రీ జీవుల్లో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల అభివృద్ధిని నియంత్రించేది?

   A.) ఈస్ట్రోజన్
   B.) ఆక్సిటోసిన్
   C.) టెస్టోస్టిరాన్
   D.) ప్రొజెస్టిరాన్

Answer: Option 'A'

ఈస్ట్రోజన్

12.

రక్తపోటును నియంత్రించే హార్మోన్?

   A.) థైరాక్సిన్
   B.) ఇన్సులిన్
   C.) ఎడ్రినలిన్
   D.) పిట్యూటరీ గ్రంథి

Answer: Option 'C'

ఎడ్రినలిన్

అంతఃస్రావిక వ్యవస్థ - Endocrine System Download Pdf

Recent Posts