పోషక పదార్ధాలు MCQs - Nutrients - Biology

1.

1 లీటరు నీటిలో WHO వారి ప్రకారం ఉండవలసిన సాధారణ ఫ్లోరిన్ స్థాయి 

   A.) 3 mg
   B.) 5 mg
   C.) 0.7 mg - 1.2 mg
   D.) 1.2 mg - 5 mg

Answer: Option 'C'

0.7 mg - 1.2 mg

2.

సర్జరీ సమయంలో పేషేంట్కు ఇచ్చే విటమిన్ 

   A.) రైబోఫ్లేవిన్ 
   B.) C
   C.) A
   D.) K

Answer: Option 'D'

K

3.

బీరు లో లభించే విటమిన్

   A.) నియాసిన్ 
   B.) B6
   C.) B12
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ 

4.

డైబాక్ వ్యాధి ఈ క్రింది ఏ మూలకం లోపం వల్ల కలుగును

   A.) B
   B.) Cu
   C.) Mo
   D.) Mn

Answer: Option 'B'

Cu

5.

Toned Milk లో కొవ్వును ఎంత శాతం నుండి ఎంత శాతంకు తగ్గిస్తారు?

   A.) 8% నుండి 3% కు 
   B.) 10% నుండి 3% కు 
   C.) 12% నుండి 3% కు 
   D.) 10% నుండి 3% కు 

Answer: Option 'A'

8% నుండి 3% కు 

6.

ఈ క్రింది ఏ మూలకం మరియు విటమిన్ లు వరుసగా పుష్పాలలో వంధ్యత్వం, ఎముకలతో పెళుసుతనానికి కారణం అవుతాయి?

   A.) Mo, Vit-A
   B.) Min, vit - D
   C.) Zn, vit - C
   D.) Cu, vit - D

Answer: Option 'B'

Min, vit - D

7.

DNA తయారీకి తోడ్పడే విటమిన్ 

   A.) నియాసిన్ 
   B.) రైబోప్లోవిన్
   C.) ఫోలిక్ ఆమ్లం 
   D.) పెరిడాక్సిన్ 

Answer: Option 'C'

ఫోలిక్ ఆమ్లం

8.

వేడిచేసి పాలలో ప్రముఖంగా వుండే విటమిన్స్ 

   A.) C
   B.) B1
   C.) B12
   D.) B and C

Answer: Option 'D'

B and C

9.

పుట్టగొడుగులు ఏ విటమిన్స్ కు వనరులు 

   A.) D
   B.) B
   C.) A
   D.) K

Answer: Option 'B'

B

10.

ఈ క్రింది వానిలో A విటమిన్ లోపం వాళ్ళ కలిగే వ్యాధి కానిదేది?

   A.) నీకేటోలోఫియా 
   B.) గ్జిరాప్తాల్మియా 
   C.) ఆస్టియోమలేషియా 
   D.) కెరటోమలేషియా 

Answer: Option 'C'

ఆస్టియోమలేషియా 


పోషక పదార్ధాలు - Nutrients Download Pdf

Recent Posts