శ్వాసవ్యవస్థ MCQs - Respiratory System - Biology

1.

మూత్ర పిండాల్లోని ఏ భాగంలో మూత్రం వడబోత జరుగుతుంది? 

   A.) వృక్కం (నెఫ్రాన్)
   B.) మూత్రకోశం
   C.) వృక్క ధమని
   D.) ప్రసేకం

Answer: Option 'A'

వృక్కం (నెఫ్రాన్)

2.

పిండి పదార్థాల నుంచి ఆల్కహాల్‌ను ఏ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేస్తారు? 

   A.) పులియ బెట్టడం
   B.) ఆవిరి పెట్టడం
   C.) మరిగించడం
   D.) పునఃస్ఫటికీకరణ

Answer: Option 'A'

పులియ బెట్టడం

3.

వర్చువల్ వాటర్ అంటే?

   A.) సముద్రం నుంచి లభించే తాగునీరు
   B.) బోరుబావి నుంచి లభించే నీరు
   C.) ఒక ఉత్పత్తి తాను ఉత్పత్తిగా మారే ప్రక్రియలో వినియోగించుకునే నీరు
   D.) మనిషి లేదా జంతువు శరీరంలో ఉండే నీటి పరిమాణం

Answer: Option 'C'

ఒక ఉత్పత్తి తాను ఉత్పత్తిగా మారే ప్రక్రియలో వినియోగించుకునే నీరు
 

4.

కిందివాటిలో తక్కువ విషతుల్యమైన నైట్రోజన్ సంబంధ వ్యర్థ పదార్థం?

   A.) యూరియా
   B.) యూరికామ్లం
   C.) అమ్మోనియా
   D.) క్రియాటిన్

Answer: Option 'B'

యూరికామ్లం

5.

సిరా రక్తాన్ని ఆక్సిజన్ కోసం ఊపిరితిత్తులకు చేరవేసేది ఏది?

   A.) పుపుస సిరలు 
   B.) పుపుస ధమనులు
   C.) కుడి జఠరిక
   D.) మహాసిర

Answer: Option 'B'

పుపుస ధమనులు

శ్వాసవ్యవస్థ - Respiratory System Download Pdf

Recent Posts