శ్వాసవ్యవస్థ MCQs - Respiratory System - Biology

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

ఏ వ్యాధితో బాధపడే వారికి డయాలసిస్ చేస్తారు?

   A.) కాలేయ సమస్య
   B.) మూత్ర కోశాల సమస్య
   C.) గుండె
   D.) ఊపిరితిత్తులు

Answer: Option 'B'

మూత్ర కోశాల సమస్య

DigitalOcean Referral Badge

2.

మానవ శరీరంలో అవయవ మార్పిడి చేసిన మొదటి అవయవం?

   A.) గుండె
   B.) కాలేయం
   C.) కిడ్నీ
   D.) క్లోమం

Answer: Option 'C'

కిడ్నీ

DigitalOcean Referral Badge

3.

కింది వాటిలో యూరియా తయారయ్యే భాగం?

   A.) మూత్రపిండం
   B.) పెద్ద పేగు
   C.) మూత్రాశయం
   D.) కాలేయం

Answer: Option 'D'

కాలేయం

DigitalOcean Referral Badge

4.

మూత్ర పిండాల్లోని ఏ భాగంలో మూత్రం వడబోత జరుగుతుంది? 

   A.) వృక్కం (నెఫ్రాన్)
   B.) మూత్రకోశం
   C.) వృక్క ధమని
   D.) ప్రసేకం

Answer: Option 'A'

వృక్కం (నెఫ్రాన్)

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

కిందివాటిలో తక్కువ విషతుల్యమైన నైట్రోజన్ సంబంధ వ్యర్థ పదార్థం?

   A.) యూరియా
   B.) యూరికామ్లం
   C.) అమ్మోనియా
   D.) క్రియాటిన్

Answer: Option 'B'

యూరికామ్లం

DigitalOcean Referral Badge

6.

కిందివాటిలో తక్కువ విషతుల్యమైన నైట్రోజన్ సంబంధ వ్యర్థ పదార్థం?

   A.) యూరియా
   B.) యూరికామ్లం
   C.) అమ్మోనియా
   D.) క్రియాటిన్

Answer: Option 'B'

యూరికామ్లం

DigitalOcean Referral Badge

7.

చెమటలో ఉండే పదార్థాలు?

   A.) నీరు, ఉప్పు, వ్యర్థ పదార్థాలు
   B.) నీరు+లవణాలు
   C.) పాస్ఫారికామ్లం
   D.) నీరు మాత్రమే

Answer: Option 'A'

నీరు, ఉప్పు, వ్యర్థ పదార్థాలు

DigitalOcean Referral Badge

8.

ఓటోరైనో లారింగాలజీ దేన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది?

   A.) నేత్రం - గొంతు - ముక్కు
   B.) చెవి - నేత్రాలు - ముక్కు
   C.) మెదడు
   D.) చెవి - ముక్కు -గొంతు

Answer: Option 'A'

నేత్రం - గొంతు - ముక్కు

DigitalOcean Referral Badge

9.

ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగే శ్వాసక్రియ?

   A.) పెర్మెంటేషన్
   B.) గ్లైకాలసిస్
   C.) హిల్ చర్య
   D.) క్రెబ్స్ వలయం

Answer: Option 'A'

పెర్మెంటేషన్

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

పిండి పదార్థాల నుంచి ఆల్కహాల్‌ను ఏ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేస్తారు? 

   A.) పులియ బెట్టడం
   B.) ఆవిరి పెట్టడం
   C.) మరిగించడం
   D.) పునఃస్ఫటికీకరణ

Answer: Option 'A'

పులియ బెట్టడం

DigitalOcean Referral Badge

శ్వాసవ్యవస్థ - Respiratory System Download Pdf

Recent Posts