జ్ఞానేంద్రియాలు - Sensory Organs MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

మానవుని కంటిలో ఉండే కండరాల సంఖ్య?

   A.) 2
   B.) 3
   C.) 6
   D.) 4

Answer: Option 'C'

6

DigitalOcean Referral Badge

2.

కిందివాటిలో చర్మ వ్యాధి కానిది?

   A.) ఎక్జిమా
   B.) సోరియాసిస్
   C.) క్షయ
   D.) ఎఖిని

Answer: Option 'C'

క్షయ

DigitalOcean Referral Badge

3.

వర్ణాంధత్వం (కలర్ బ్లైండ్‌నెస్) అనేది?

   A.) విటమిన్-ఎ లోపం వల్ల వస్తుంది
   B.) పోషకాహార లోపం వల్ల వస్తుంది
   C.)  అనువంశిక వ్యాధి
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'C'

 అనువంశిక వ్యాధి

DigitalOcean Referral Badge

4.

దీర్ఘ దృష్టి ఉన్నవారు వాడే కటకం?

   A.) పుటాకార
   B.) కుంభాకార
   C.) సమతల
   D.) ద్వికుంభాకార

Answer: Option 'B'

కుంభాకార

DigitalOcean Referral Badge

జ్ఞానేంద్రియాలు - Sensory Organs Download Pdf

Recent Posts