మానవ శరీరంలో అతి కఠిన భాగం? జీవ శాస్త్రం - బిట్‌బ్యాంక్ - 4

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

మానవ శరీరంలో అతి కఠిన భాగం?

   A.) గోర్లు
   B.) ఎనామిల్
   C.) కొమ్ములు
   D.) ఎముకలు

Answer: Option 'B'

ఎనామిల్

DigitalOcean Referral Badge

2.

మానవ శరీరంలో ఎన్ని ఎముకలుంటాయి?

   A.) 330
   B.) 280
   C.) 206
   D.) 220

Answer: Option 'C'

206

DigitalOcean Referral Badge

3.

దంతక్షయాన్ని అరికట్టడానికి నీటి సరఫరాలో కలిపే రసాయన పదార్థం?

   A.) క్లోరైడ్
   B.) ఫ్లోరైడ్
   C.) సల్ఫైడ్
   D.) బ్రోమైడ్

Answer: Option 'B'

ఫ్లోరైడ్

DigitalOcean Referral Badge

4.

పాలు అంటే ఏమిటి?

   A.) కొవ్వు విస్తరించి ఉన్న రక్తం
   B.) కొవ్వు విస్తరించి ఉన్న నీరు
   C.) నీరు విస్తరించి ఉన్న కొవ్వు
   D.) నీరు విస్తరించి ఉన్న చమురు

Answer: Option 'B'

కొవ్వు విస్తరించి ఉన్న నీరు

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ఆవు పాలు పసుపు రంగులో ఉండటానికి కారణం?

   A.) జాంతోపిల్
   B.) మాల్టోజ్
   C.) రైబోఫ్లావిన్
   D.) కెరాటిన్

Answer: Option 'C'

రైబోఫ్లావిన్

DigitalOcean Referral Badge

6.

నేత్రదానంలో దాత తన కంటిలోని ఏ భాగాన్ని దానం చేస్తాడు?

   A.) కార్నియా
   B.) లెన్స్
   C.) రెటీనా
   D.) పూర్తి కన్ను

Answer: Option 'A'

కార్నియా

DigitalOcean Referral Badge

7.

ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల చిగుళ్ల నుంచి రక్తస్రావమవుతుంది?

   A.) A
   B.) D
   C.) K
   D.) C

Answer: Option 'D'

C

DigitalOcean Referral Badge

8.

హిమోగ్లోబిన్‌లో ఉండే లోహం?

   A.) మెగ్నీషియం
   B.) ఇనుము
   C.) మాంగనీస్
   D.) కోబాల్ట్

Answer: Option 'B'

ఇనుము

DigitalOcean Referral Badge

9.

రక్తం ఒక..?

   A.) ద్రావణంకొల్లాయిడ్
   B.) కొల్లాయిడ్
   C.) తరల పదార్థం
   D.) జెల్

Answer: Option 'B'

కొల్లాయిడ్

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

AB రక్త గ్రూపునకు చెందిన ఒక వ్యక్తిని విశ్వగ్రహీత అని ఎందుకంటారు?

   A.) ప్రతిరక్షక జనకాలు లేనందువల్ల
   B.) ప్రతిరక్షకాలు ఉన్నందువల్ల
   C.) ప్రతిరక్షకాలు లేనందువల్ల
   D.) ప్రతిరక్షకాలు - ప్రతి రక్షక జనకాలు లేనందువల్ల

Answer: Option 'C'

ప్రతిరక్షకాలు లేనందువల్ల

DigitalOcean Referral Badge

మానవ శరీరంలో అతి కఠిన భాగం? జీవ శాస్త్రం - బిట్‌బ్యాంక్ - 4 Download Pdf

Recent Posts