భారతదేశం - ఖనిజవనరులు - Indian Mineral Resources MCQs in Telugu

-4.

బాక్సైట్‌ను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రం ఏది?

   A.) మహారాష్ట్ర
   B.) ఒడిశా
   C.) బిహార్
   D.) గుజరాత్

Answer: Option 'B'

ఒడిశా

-3.

కోర్బా బొగ్గు గనుల ఎక్కడ వున్నాయి?

   A.) మధ్యప్రదేశ్ 
   B.) జార్ఖండ్ 
   C.) చత్తిస్ ఘడ్ 
   D.) ఓడిశా 

Answer: Option 'C'

చత్తిస్ ఘడ్ 

-2.

నాణ్యత ఆధారంగా ఇనుపధాతు రకాలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చుము?
ఎ) మాగ్నటైట్ 
బి) హెమటైట్ 
సి) లిమొనైట్
డి) సెడరైట్

   A.) డి,సి,బి,ఎ
   B.) సి,డి,బి,ఎ
   C.) ఎ, బి, సి, డి 
   D.) సి, డి, ఎ, బి

Answer: Option 'A'

డి,సి,బి,ఎ

-1.

అల్యూమినియం భూపాతాళంలో ఏ రూపంలో లభ్యమవుతుంది?

   A.) పెరైట్
   B.) బాక్సాట్ 
   C.) మాగ్నాసైట్ 
   D.) సుద్దలుహాము

Answer: Option 'B'

బాక్సాట్ 

భారతదేశం - ఖనిజవనరులు Download Pdf

Recent Posts