భారతదేశం - శక్తీ వనరులు - Resources MCQs in Telugu

1.

;ఆల్ట్రా మెగాపవర్ ప్లాంట్' అనగా 

   A.) 1000 మె.వా గల ప్రాజెక్టు 
   B.) 4000 మె.వా కంటే ఎక్కువ సామర్ధ్యం గల ప్రాజెక్టు 
   C.) 10000 మె.వా కంటే తక్కువ సామర్ధ్యం గల ప్రాజెక్టు 
   D.) ఏదికాదు 

Answer: Option 'B'

4000 మె.వా కంటే ఎక్కువ సామర్ధ్యం గల ప్రాజెక్టు 

2.

ఓ.టి.ఇ.సి అంటే 

   A.) సముద్ర ఖనిజాలు 
   B.) అలలు (టైడల్) మరియు తరంగాల ఇంధనం
   C.) సముద్రపు థర్మల్ గ్రేడియంట్ ఇంధనం 
   D.) పైవి ఏవి కావు 

Answer: Option 'C'

సముద్రపు థర్మల్ గ్రేడియంట్ ఇంధనం 

3.

కల్పక్కం ఎక్కడ వుంది?

   A.) ఉత్తర ప్రదేశ్ 
   B.) మహారాష్ట్ర 
   C.) గుజరాత్ 
   D.) తమిళనాడు 

Answer: Option 'D'

తమిళనాడు 

4.

భారత అణుశక్తి పితామహుడు?

   A.) రాజరామన్న 
   B.) వి.సారాభాయి 
   C.) సి.వి. రామన్
   D.) హెచ్.జె.బాబా 

Answer: Option 'D'

హెచ్.జె.బాబా 


భారతదేశం - శక్తీ వనరులు - Resources Download Pdf

Recent Posts