సూక్ష్మజీవశాస్త్రం - వ్యాధులు - Microbiology - Diseases

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

‘బ్రేక్ బోన్ ఫివర్’ అని ఏ వ్యాధికి పేరు?

   A.) చికెన్ గున్యా
   B.) టైఫాయిడ్
   C.) మెనింజైటిస్ 
   D.) డెంగీజ్వరం

Answer: Option 'D'

డెంగీజ్వరం

DigitalOcean Referral Badge

2.

గాలి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధి?

   A.) రేబిస్
   B.) పోలియో
   C.) గవదబిళ్లలు
   D.) హెపటైటిస్-బి

Answer: Option 'C'

గవదబిళ్లలు

DigitalOcean Referral Badge

3.

హెచ్‌ఐవీ వైరస్ మానవ శరీరంలో ఏ రక్త కణాలపై దాడి చేస్తుంది?

   A.) T4 లింఫోసైట్స్
   B.) డబ్ల్యు.బి.సి.
   C.) ఆర్.బి.సి.
   D.) కాలేయ కణాలు

Answer: Option 'A'

T4 లింఫోసైట్స్

DigitalOcean Referral Badge

4.

పశువుల్లో మ్యాడ్-కౌ వ్యాధికి కారణం?

   A.) బ్యాక్టీరియా
   B.) ప్రయాన్
   C.) వైరాయిడ్
   D.) వైరస్

Answer: Option 'D'

వైరస్

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

సాధారణ జలుబు  కారక వైరస్ పేరు?

   A.) ఆల్ఫా వైరస్
   B.) హెచ్‌ఐవీ వైరస్
   C.) రైనో వైరస్
   D.) మిక్సో వైరస్

Answer: Option 'C'

రైనో వైరస్

DigitalOcean Referral Badge

6.

ట్రకోమా అనే బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధి శరీరంలోని ఏ భాగానికి సోకుతుంది?

   A.) నేత్రం
   B.) గుండె
   C.) చర్మం
   D.) ఊపిరితిత్తులు

Answer: Option 'A'

నేత్రం

DigitalOcean Referral Badge

7.

టైఫాయిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం చేసే పరీక్ష?

   A.) వి.డి.ఆర్.ఎల్. పరీక్ష
   B.) వైడాల్ టెస్ట్ 
   C.) ఎలీసా
   D.) పి.సి.ఆర్.

Answer: Option 'B'

వైడాల్ టెస్ట్ 

DigitalOcean Referral Badge

8.

నీలి రంగు సిరలు ఉబ్బి కాళ్లలో కనిపించడాన్ని ఏమంటారు?

   A.) మంగోలిజం 
   B.) వర్ణాంధత్వం
   C.) వెరికోజ్ వీన్స్ 
   D.) ఆంజీనా పెక్టోరిస్

Answer: Option 'C'

వెరికోజ్ వీన్స్ 

DigitalOcean Referral Badge

9.

 ‘విషం’ గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు?

   A.) ట్రెమటాలజీ
   B.) ఫార్మకాలజీ
   C.) టాక్సికాలజీ
   D.) ట్రైకాలజీ

Answer: Option 'C'

టాక్సికాలజీ

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

వైద్యశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు?

   A.) హనిమన్
   B.) లూయిపాశ్చర్
   C.) ఫ్లెమింగ్
   D.) హిప్పోక్రెటిస్

Answer: Option 'D'

హిప్పోక్రెటిస్

DigitalOcean Referral Badge

సూక్ష్మజీవశాస్త్రం - వ్యాధులు Download Pdf

Recent Posts