పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ - మున్సిపాలిటీలు - MCQs for AP Grama Sachivalayam Exams

1.

పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలో ని మొదటి అంచె ఏది?

   A.) గ్రామా పంచాయతీ 
   B.) పంచాయతీ సమితి 
   C.) జిల్లా పరిషత్  
   D.) ఏదికాదు 

Answer: Option 'A'

గ్రామా పంచాయతీ 

2.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం ఒక రాష్ట్రంలో వేర్వేరు నగరపాలక సంస్థలను నిర్ణయించే అధికారం ఎవరిది?

   A.) మేయర్ 
   B.) ముఖ్యమంత్రి 
   C.) గవర్నర్ 
   D.) రాష్ట్రపతి 

Answer: Option 'C'

గవర్నర్ 

3.

73 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 1992 ఏ ప్రధానమంత్రి హయాంలో జరిగింది?

   A.) రాజీవ్ గాంధీ
   B.) వి.పి. సింగ్ 
   C.) పి.వి. నరసింహారావు 
   D.) చంద్రశేఖర్ 

Answer: Option 'C'

పి.వి. నరసింహారావు 

4.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం పంచాయితీ ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిది?

   A.) రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 
   B.) కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 
   C.) పంచాయతీ సమస్థల ఎన్నికల సంఘం 
   D.) ప్రత్యేక ఎన్నికల సంఘం 

Answer: Option 'A'

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 

5.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తరువాత ఎంత కాలంలో గా రాష్ట్ర ఆర్ధిక సంఘంమి ఏర్పాటు చేయాలనీ నిర్ధేశించారు?

   A.) ఐదు సంవత్సరాలు 
   B.) రెండు సంవత్సరాలు 
   C.) మూడు సంవత్సరాలు 
   D.) నాలుగు సంవత్సరాలు 

Answer: Option 'A'

ఐదు సంవత్సరాలు 

పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ - మున్సిపాలిటీలు - MCQ Download Pdf