పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ - మున్సిపాలిటీలు - MCQs for AP Grama Sachivalayam Exams

1.

73 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 1992 ఏ ప్రధానమంత్రి హయాంలో జరిగింది?

   A.) రాజీవ్ గాంధీ
   B.) వి.పి. సింగ్ 
   C.) పి.వి. నరసింహారావు 
   D.) చంద్రశేఖర్ 

Answer: Option 'C'

పి.వి. నరసింహారావు 

2.

పంచాయితీరాజ్ విధానంలో రెండంచెల వ్యవస్థ వుండాలని సిఫారసు చేసిన కమిటీ ఏది?

   A.) బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ 
   B.) అశోక్ మెహతా కమిటీ 
   C.) ఎల్.ఎం. సింఘ్వి కమిటీ 
   D.) జి.వి.కె.రావు కమిటీ 

Answer: Option 'B'

అశోక్ మెహతా కమిటీ 

3.

పంచాయితీరాజ్ వ్యవస్థకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తిని కల్పిస్తున్న రాజ్యాంగ సవరణ ఏది?

   A.) 70
   B.) 71
   C.) 72
   D.) 73

Answer: Option 'D'

73

4.

పంచాయితీ కనీసం ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి సమావేశం అవుతుందని భావిస్తారు?

   A.) 10 రోజులకు ఒకసారి 
   B.) నెలరోజులకు ఒకసారి 
   C.) వారానికి ఒకసారి 
   D.) 15 రోజులకు ఒకసారి 

Answer: Option 'D'

15 రోజులకు ఒకసారి 

5.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తరువాత ఎంత కాలంలో గా రాష్ట్ర ఆర్ధిక సంఘంమి ఏర్పాటు చేయాలనీ నిర్ధేశించారు?

   A.) ఐదు సంవత్సరాలు 
   B.) రెండు సంవత్సరాలు 
   C.) మూడు సంవత్సరాలు 
   D.) నాలుగు సంవత్సరాలు 

Answer: Option 'A'

ఐదు సంవత్సరాలు 

6.

గ్రామ సర్పంచ్‌ను ఎలా ఎన్నుకుంటారు?

   A.) ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా..
   B.) వార్డు సభ్యులు కలిసి 
   C.) కలెక్టర్ నియమిస్తాడు
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'A'

ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా..

7.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 1992 భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్ కు చేర్చబడింది?

   A.) 9 వ షెడ్యూల్ 
   B.) 12 వ షెడ్యూల్ 
   C.) 11 వ షెడ్యూల్ 
   D.) 10 వ షెడ్యూల్ 

Answer: Option 'B'

12 వ షెడ్యూల్ 

8.

నగరపాలిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఆడిటింగ్ వ్యవహారాలను ఎవరు చూస్తారు?

   A.) నగరపాలిక సంస్థల ఆడిటింగ్ శాఖ 
   B.) రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ నిర్ణయించిన సంస్థ 
   C.) పై రెండు 
   D.) ఏది కాదు 

Answer: Option 'B'

రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ నిర్ణయించిన సంస్థ 

9.

పంచాయితీరాజ్ ఆర్ధిక వనరులకు సంబంధించిన సంతానం కమిటీ ఏ సంవత్సరంలో నివేదికను సమర్పించింది?

   A.) 1960
   B.) 1961
   C.) 1962
   D.) 1963

Answer: Option 'D'

1963

10.

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం పంచాయితీ ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిది?

   A.) రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 
   B.) కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 
   C.) పంచాయతీ సమస్థల ఎన్నికల సంఘం 
   D.) ప్రత్యేక ఎన్నికల సంఘం 

Answer: Option 'A'

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 

11.

మున్సిపాలిటీలకు రాజ్యాంగ హోదా ఏ చట్టం ద్వారా సమకూరింది?

   A.) భారత రాజ్యాంగం 
   B.) 73 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 
   C.) 74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 
   D.) పైవన్నీ 

Answer: Option 'C'

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 

12.

ప్రారంభంలో నగరాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ఏ శాఖ పరిధిలో పనిచేసేది?

   A.) ప్రణాళికా మంత్రిత్వశాఖ 
   B.) ఆర్ధిక మంత్రిత్వశాఖ 
   C.) ఆరోగ్య  మంత్రిత్వశాఖ
   D.) హోం మంత్రిత్వశాఖ 

Answer: Option 'C'

ఆరోగ్య  మంత్రిత్వశాఖ 

13.

73 వా సవరణ అమలు లోకి వచ్చిన తరువాత పంచాయితీ వ్యవస్థలోని మూడు స్థాయిలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది?

   A.) మధ్యప్రదేశ్ 
   B.) బీహార్ 
   C.) అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 
   D.) ఆంద్రప్రదేశ్ 

Answer: Option 'A'

మధ్యప్రదేశ్ 

14.

ఈ క్రింది వానిలో సరిగా జతపడినది ఏది?

   A.) 73 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం - 1991
   B.) 74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం - 1992
   C.) నగరాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ - 1984
   D.) మేయో తీర్మానం - 1726

Answer: Option 'B'

74 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం - 1992

15.

పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించి వీటిలో దేన్ని 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రతిపాదించలేదు?

   A.) పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో 33.33 శాతం సీట్లు మహిళా అభ్యర్థులకు కేటాయించాలి
   B.) పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో వనరుల కోసం రాష్ట్రాలు ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి
   C.) పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులకు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే పదవులు కోల్పోతారు
   D.) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్ సంస్థను రద్దు చేస్తే తిరిగి ఆరు నెలల్లోపు ఎన్నికలు జరపాలి

Answer: Option 'C'

పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులకు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే పదవులు కోల్పోతారు

16.

భారతదేశంలో నగర స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ? 

   A.) 64వ సవరణ
   B.) 72వ సవరణ
   C.) 73వ సవరణ
   D.) 74వ సవరణ

Answer: Option 'D'

74వ సవరణ

17.

73 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 1992 రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూలులో చేర్చబడింది?

   A.) 7 వ షెడ్యూల్ 
   B.) 9 వ షెడ్యూల్ 
   C.) 6 వ షెడ్యూల్ 
   D.) 11 వ షెడ్యూల్ 

Answer: Option 'D'

7 వ షెడ్యూల్ 

18.

73 వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఏ వర్గాల వారికి పంచాయితీరాజ్ ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు?

   A.) ఎస్టీ 
   B.) ఎస్సి 
   C.) మహిళలు 
   D.) పై అందరికి 

Answer: Option 'D'

పై అందరికి 

19.

భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని సూచించిన కమిటీ?

   A.) అశోక్ మెహతా కమిటీ
   B.) విఠల్ కమిటీ
   C.) జి.వి.కె.రావు కమిటీ
   D.) బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ

Answer: Option 'D'

బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ

20.

మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ గురించి రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగంలో పేర్కొన్నారు?

   A.) మూడో భాగం 
   B.) 21వ భాగం
   C.) 9వ భాగం
   D.) 8వ భాగం

Answer: Option 'C'

9వ భాగం


పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ - మున్సిపాలిటీలు - MCQ Download Pdf