కింది వాటిలో ధ్వని తరంగాలు ప్రదర్శించని ఏ ధర్మాన్ని కాంతి ప్రదర్శిస్తుంది? - మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 2 MCQs

1.

కింది వాటిలో అర్ధ జీవిత కాలం తక్కువగా ఉన్న కణం ఏది?

   A.) ప్లుటోనియం
   B.) ప్రొటెక్టేనియం 
   C.) యురేనియం
   D.) రేడియం 

Answer: Option 'B'

ప్రొటెక్టేనియం 

2.

విద్యుత్, అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో రుజు మార్గంలో ప్రయాణించే కిరణాలు ఏవి?

   A.) కాంతి కిరణాలు
   B.) ఎక్స్ - కిరణాలు
   C.) గామా కిరణాలు 
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

3.

కింది వాటిలో దేనిలో ఉష్ణశక్తి యాంత్రికశక్తిగా మారుతుంది?

   A.) వాహనం 
   B.) ఫ్యాన్ 
   C.) ఇస్త్రీ పెట్టే 
   D.) విద్యుత్ హీటర్

Answer: Option 'A'

వాహనం 

4.

భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న కృతిమ ఉపగ్రహం స్థానాన్ని కింది కక్ష్య నుంచి పై కక్ష్యకు పెంచినప్పుడు దాని కక్ష్యా వేగం..?

   A.) పెరుగుతుంది 
   B.) తగ్గుతుంది 
   C.) మారదు
   D.) రెండు రెట్లు పెరుగుతుంది

Answer: Option 'B'

తగ్గుతుంది 

5.

అరుణ గ్రహం (Red Plannet)గా ఏ గ్రహాన్ని పిలుస్తారు?

   A.) శని  
   B.) భూమి 
   C.) అంగారకుడు 
   D.) బృహస్పతి

Answer: Option 'C'

అంగారకుడు 

6.

గమనంలో ఉన్న వాహన చక్రాల చలనం..?

   A.) సరళ హరాత్మక చలనం
   B.) రేఖీయ చలనం
   C.) భ్రమణ చలనం    
   D.) బి, సి

Answer: Option 'D'

బి, సి

7.

కింది వాటిలో సరికాని వాక్యాలు ఏవి?
 1) అతిధ్వనుల పౌనఃపున్యం 20,000 హెర్‌‌టజ్‌ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది
 2) కుక్కల్లో శృతిగ్రాహ్యత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి అతిధ్వనులను వినగలుగుతాయి
 3) అతిధ్వనులను రాడార్‌లో ఉపయోగిస్తారు 
 4) అతిధ్వనుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది

   A.) 1, 2 
   B.) 2, 3
   C.) 3, 4 
   D.) 4 మాత్రమే

Answer: Option 'C'

3, 4 

8.

ఒక ఇంధనం నుంచి వెలువడే ఉష్ణరాశిని దేనితో కొలుస్తారు?

   A.) ఉష్ణోగ్రతా మాపకం
   B.) సాధారణ కెలోరీమీటర్
   C.) బోలోమీటర్ 
   D.) బాంబు కెలోరీమీటర్

Answer: Option 'D'

బాంబు కెలోరీమీటర్

9.

కిందివాటిలో సరైన వాక్యాలు ఏవి?
 1) ధ్వని తీవ్రత ‘కంపన పరిమితి’పై ఆధారపడి ఉంటుంది
 2) ధ్వని స్థాయిత్వం ‘పౌనఃపున్యం’పై ఆధారపడి ఉంటుంది
 3) ధ్వని వేగం ‘యానక స్వభావం’పై ఆధారపడి ఉంటుంది
 4) కంపన కణాల్లో మాత్రమే ధ్వని జనిస్తుంది

   A.) 1, 2, 3 
   B.) 2, 3, 4
   C.) 1, 3, 4 
   D.) 1, 2, 3, 4

Answer: Option 'D'

1, 2, 3, 4

10.

‘అణుబాంబు పితామహుడు’గా ఎవరిని పేర్కొంటారు?

   A.) ఐన్‌స్టీన్ 
   B.) ఫెర్మి 
   C.) ఒపెన్‌హైమర్
   D.) ఎడ్వర్‌‌డ టెల్లర్

Answer: Option 'C'

ఒపెన్‌హైమర్

11.

ఉపగ్రహం తక్కువ వ్యాసార్ధం ఉన్న కక్ష్యలో నుంచి ఎక్కువ వ్యాసార్ధం ఉన్న కక్ష్యలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దాని రేఖీయ వేగం..?

   A.) పెరుగుతుంది 
   B.) తగ్గుతుంది 
   C.) మారదు 
   D.) శూన్యం

Answer: Option 'B'

తగ్గుతుంది 

12.

కింది వాటిలో ధ్వని తరంగాలు ప్రదర్శించని ఏ ధర్మాన్ని కాంతి ప్రదర్శిస్తుంది?

   A.) రుజువర్తనం 
   B.) ధ్రువణం 
   C.) పరావర్తనం
   D.) వివర్తనం 

Answer: Option 'B'

ధ్రువణం 

13.

అయస్కాంత కవచంగా ఏ పదార్థాన్ని ఉపయోగిస్తారు?

   A.) ఆల్నికో 
   B.) ఉక్కు
   C.) నికెల్ 
   D.) మృదు ఇనుము

Answer: Option 'D'

మృదు ఇనుము

14.

కింద పేర్కొన్న ఏ పరికరంలో అయస్కాంత పదార్థాలు ఉండవు?

   A.) సైకిల్ డైనమో 
   B.) ట్రాన్స్ ఫార్మర్ 
   C.) రేడియో 
   D.) ట్యూబ్‌లైట్

Answer: Option 'D'

ట్యూబ్‌లైట్

15.

మ్యూమెజాన్‌ల ద్రవ్యరాశి కంటే ఎలక్ట్రాన్‌ల ద్రవ్యరాశి..?

   A.) ఎక్కువ 
   B.) తక్కువ 
   C.) సమానం 
   D.) సగం

Answer: Option 'A'

ఎక్కువ 

16.

ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్‌లో రాగిని ఉపయోగించడానికి కారణం?

   A.) రాగి ద్రవీభవన స్థానం ఎక్కువ
   B.) చవకగా లభిస్తుంది
   C.) మన్నిక ఎక్కువ
   D.) విద్యుత్ నిరోధం తక్కువ

Answer: Option 'D'

విద్యుత్ నిరోధం తక్కువ

17.

రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఎ.సి. గదుల్లో పనిచేసే సూత్రం ఏది?

   A.) పెల్టియర్ ఫలితం
   B.) సీబెక్ ఫలితం 
   C.) థామ్సన్ ఫలితం
   D.) కాంతి విద్యుత్ ఫలితం

Answer: Option 'A'

పెల్టియర్ ఫలితం

18.

ప్రపంచంలో అత్యధిక పరిమాణంలో అయస్కాంత నిల్వలు ఉన్న ప్రదేశం ఏది?

   A.) ఆస్ట్రేలియా 
   B.) టర్కీ 
   C.) చైనా
   D.) ఉత్తర స్వీడన్ 

Answer: Option 'D'

ఉత్తర స్వీడన్ 

19.

పసుపుపచ్చ గాజు పలక నుంచి పంట పొలాలను చూసినప్పుడు అవి ఏ రంగులో కనిపిస్తాయి?

   A.) తెలుపు 
   B.) ఆకుపచ్చ 
   C.) నలుపు
   D.) ఎరుపు

Answer: Option 'C'

నలుపు

20.

కింది వాటిలో ‘శక్తి’కి ప్రమాణం ఏది?

   A.) ఎర్గ్   
   B.) జౌల్ 
   C.) ఎలక్ట్రాన్ - ఓల్ట్  
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ


కింది వాటిలో ధ్వని తరంగాలు ప్రదర్శించని ఏ ధర్మాన్ని ప్రశ్నలు - 2 Download Pdf