కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? - మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 3 MCQs

1.

కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు?

   A.) రెండు భిన్న కాంతి జనకాల దీవెన సామర్థ్యాన్ని పోల్చడం కోసం
   B.) ధ్వని ప్రత్యుత్పాదనలో
   C.) దొంగలను పట్టుకునే అలారంలో
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

2.

ఎక్స్ - కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం సాధారణ కాంతి కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం కంటే?

   A.) ఎక్కువ
   B.) తక్కువ
   C.) సమానం
   D.) రెండు రెట్లు ఎక్కువ

Answer: Option 'B'

తక్కువ

3.

పదార్థంలోని తేలిక, బరువైన ఐసోటోప్‌లను దేనితో వేరు చేస్తారు?

   A.) ఫొటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్
   B.) గిగ్గర్ ముల్లర్ కౌంటర్ 
   C.) కేథోడ్ నాళం
   D.) ఐసోట్రాన్

Answer: Option 'D'

ఐసోట్రాన్

4.

‘ఎలక్ట్రాన్ కవల కణం’గా పిలిచే పాజిట్రాన్‌ను కనుగొన్నవారు?

   A.) పౌలి
   B.) పోవెల్ 
   C.) అండర్సన్
   D.) ఒపియాలిని

Answer: Option 'C'

అండర్సన్

5.

విశ్వంలో అతి శక్తిమంతమైన కిరణాలు ఏవి?

   A.) లేజర్
   B.) ఎక్స్-కిరణాలు
   C.) కాస్మిక్
   D.) రేడియో తరంగాలు

Answer: Option 'C'

కాస్మిక్

6.

విశ్వ కిరణాలను ప్రయోగాత్మకంగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) విక్టర్ హెస్
   B.) ఐన్‌స్టీన్
   C.) కాంప్టన్
   D.) పౌలి

Answer: Option 'A'

విక్టర్ హెస్

7.

వైద్యరంగంలో ఏ రకమైన ఎక్స్ కిరణాలను వినియోగిస్తారు?

   A.) మృదు
   B.) కఠిన
   C.) సాధారణ
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

మృదు

8.

ఎక్స్ - కిరణాల ప్రయోజనం ఏమిటి?

   A.) స్ఫటిక నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు
   B.) పెయింటింగ్ నాణ్యతను గుర్తించడానికి వాడతారు
   C.) ప్రయాణికుల సామగ్రిని తనిఖీ చేయడంలో వినియోగిస్తారు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

9.

కఠిన కాస్మిక్ కిరణాలను ఏది వెదజల్లుతుంది?

   A.) నోవా
   B.) సూపర్ నోవా 
   C.) గ్రహాలు
   D.) సూర్యుడు

Answer: Option 'B'

సూపర్ నోవా 

10.

కాస్మిక్ కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం?

   A.) తక్కువ
   B.) ఎక్కువ
   C.) మధ్యస్థం
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

తక్కువ

11.

కాస్మిక్ కిరణాల్లో అధికంగా ఉండే ప్రాథమిక కణాలేవి?

   A.) ఎలక్ట్రాన్లు
   B.) ప్రోటాన్లు
   C.) న్యూట్రాన్లు
   D.) పాజిట్రాన్లు

Answer: Option 'B'

ప్రోటాన్లు

12.

రేడియో థెరపీలో ఏ కిరణాలను వినియోగిస్తారు?

   A.) లేజర్
   B.) గామా తరంగాలు 
   C.) రేడియో తరంగాలు
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

13.

ప్రతిదీప్తి ప్రభావాన్ని ప్రదర్శించేవి?

   A.) ఎలక్ట్రాన్లు
   B.) ప్రోటాన్లు
   C.) న్యూట్రాన్లు
   D.) పాజిట్రాన్లు

Answer: Option 'D'

పాజిట్రాన్లు

14.

సి.టి. స్కానింగ్‌లో వేటిని వినియోగిస్తారు?

   A.) కేథోడ్ కిరణాలు 
   B.) కాస్మిక్ కిరణాలు
   C.) ఎక్స్-కిరణాలు 
   D.) రేడియో తరంగాలు

Answer: Option 'C'

ఎక్స్-కిరణాలు 

15.

థర్మల్ న్యూట్రాన్లను దేనిలో వినియోగిస్తారు?

   A.) కేంద్రక విచ్ఛిత్తి
   B.) కేంద్రక సంలీనం
   C.) టెలివిజన్‌లో 
   D.) కేన్సర్ వ్యాధి నివారణలో

Answer: Option 'A'

కేంద్రక విచ్ఛిత్తి

16.

కాస్మిక్ కిరణాల అధ్యయనం కోసం 1985 ఏప్రిల్ 29న భారతదేశం ప్రయోగించిన ఉపగ్రహం పేరేమిటి?

   A.) రోహిణి
   B.) అనురాధ
   C.) అవతార్
   D.) భాస్కర

Answer: Option 'B'

అనురాధ

17.

కాస్మిక్ కిరణాల తీవ్రత అధికంగా ఉండే ప్రదేశం?

   A.) భూమి ధృవాలు
   B.) భూమధ్యరేఖ 
   C.) భూమి కేంద్రం వద్ద
   D.) అన్ని పర్వతాల పైన

Answer: Option 'A'

భూమి ధృవాలు

18.

కాస్మిక్ కిరణాల అధ్యయనం చేసిన భారతీయ శాస్త్రవేత్త?

   A.) హెచ్.జె. బాబా 
   B.) ప్రొఫెసర్ సతీష్ ధావన్
   C.) డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం
   D.) సర్ సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్

Answer: Option 'A'

హెచ్.జె. బాబా 

19.

ఐసోటోపులను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) హెన్రీ బెకరల్
   B.) ఆస్టన్ 
   C.) మేడమ్ క్యూరీ
   D.) రూథర్‌ఫర్‌‌డ

Answer: Option 'B'

ఆస్టన్ 

20.

సహజ రేడియోధార్మికతను కనుగొన్నశాస్త్రవేత్త?

   A.) ఐన్‌స్టీన్
   B.) రూథర్‌ఫర్డ్ 
   C.) మేడమ్ క్యూరీ
   D.) హెన్రీ బెకరల్

Answer: Option 'D'

హెన్రీ బెకరల్


కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? ప్రశ్నలు - 3 Download Pdf