కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? - మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 3 MCQs

1.

పరమాణు కేంద్రకంలో పనిచేసే బలాలు?

   A.) సంసంజన 
   B.) అసంజన
   C.) కూలుంబ్ 
   D.) వికర్షణ

Answer: Option 'C'

కూలుంబ్ 

2.

మ్యు మెజాన్‌ల ద్రవ్యరాశిని ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశితో పోల్చినపుడు?

   A.) ఎక్కువ 
   B.) తక్కువ
   C.) సమానం 
   D.) సగం

Answer: Option 'A'

ఎక్కువ 

3.

ఒకే పరమాణు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు ఉండి, వేర్వేరు పరమాణు సంఖ్యలు ఉన్న వివిధ మూలకాల పరమాణువులను ఏమంటారు?

   A.) ఐసోటోపులు 
   B.) ఐసోబార్‌లు
   C.) ఐసోట్రాన్‌లు
   D.) ఐసోటోన్‌లు 

Answer: Option 'B'

ఐసోబార్‌లు

4.

హైడ్రోజన్ బాంబును తొలిసారిగా పరీక్షించిన దేశం?

   A.) అమెరికా 
   B.) రష్యా
   C.) భారత్ 
   D.) చైనా

Answer: Option 'A'

అమెరికా 

5.

కాస్మిక్ కిరణాల్లో అధికంగా ఉండే ప్రాథమిక కణాలేవి?

   A.) ఎలక్ట్రాన్లు
   B.) ప్రోటాన్లు
   C.) న్యూట్రాన్లు
   D.) పాజిట్రాన్లు

Answer: Option 'B'

ప్రోటాన్లు

6.

ఐసోటోపులను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) హెన్రీ బెకరల్
   B.) ఆస్టన్ 
   C.) మేడమ్ క్యూరీ
   D.) రూథర్‌ఫర్‌‌డ

Answer: Option 'B'

ఆస్టన్ 

7.

కృత్రిమ రేడియోధార్మికతను కనుగొన్నవారు?

   A.) ఫ్రెడ్రిక్ జోలాయిట్ క్యూరీ, ఐరీన్ క్యూరీ
   B.) రూథర్‌ఫర్డ్ 
   C.) మేడమ్ క్యూరీ 
   D.) ఐన్‌స్టీన్

Answer: Option 'A'

ఫ్రెడ్రిక్ జోలాయిట్ క్యూరీ, ఐరీన్ క్యూరీ

8.

కాంతివేగంతో ప్రయాణించే రేడియోధార్మిక కిరణం ఏది?

   A.) ఆల్ఫా
   B.) బీటా 
   C.) గామా
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'C'

గామా

9.

అణుశక్తిని చిచిచిలో ఉపయోగిస్తారు?

   A.) విద్యుత్ ఉత్పాదన
   B.) జలాంతర్గాములు నడపడం
   C.) ఐసోటోప్‌లు ఉత్పత్తి చేయడం
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'D'

పైవన్నీ

10.

సి.టి. స్కానింగ్‌లో వేటిని వినియోగిస్తారు?

   A.) కేథోడ్ కిరణాలు 
   B.) కాస్మిక్ కిరణాలు
   C.) ఎక్స్-కిరణాలు 
   D.) రేడియో తరంగాలు

Answer: Option 'C'

ఎక్స్-కిరణాలు 

11.

థైరాయిడ్ గ్రంథిని పరిశీలించడానికి ఉపయోగించే రేడియో ఐసోటోప్?

   A.) Na 
   B.) Ir
   C.)
   D.) Co

Answer: Option 'C'

12.

పదార్థంలో ఎక్కువ లోతుకు చొచ్చుకొనిపోయే కిరణాలు ఏవి?

   A.) ఆల్ఫా 
   B.) బీటా 
   C.) గామా 
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'C'

గామా 

13.

సూర్యుడు, నక్షత్రాల్లో జరిగే చర్య?

   A.) కేంద్రక విచ్ఛిత్తి 
   B.) కేంద్రక సంలీనం
   C.) ఉష్ణగ్రాహక 
   D.) ఏదీకాదు

Answer: Option 'B'

కేంద్రక సంలీనం

14.

బార్క్ రెండో కేంద్రాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు?

   A.) వినుకొండ 
   B.) అచ్యుతాపురం
   C.) కమ్మెరపల్లి 
   D.) ప్రొద్దుటూరు

Answer: Option 'B'

అచ్యుతాపురం

15.

కాస్మిక్ కిరణాల అధ్యయనం చేసిన భారతీయ శాస్త్రవేత్త?

   A.) హెచ్.జె. బాబా 
   B.) ప్రొఫెసర్ సతీష్ ధావన్
   C.) డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం
   D.) సర్ సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్

Answer: Option 'A'

హెచ్.జె. బాబా 

16.

థర్మల్ న్యూట్రాన్లను దేనిలో వినియోగిస్తారు?

   A.) కేంద్రక విచ్ఛిత్తి
   B.) కేంద్రక సంలీనం
   C.) టెలివిజన్‌లో 
   D.) కేన్సర్ వ్యాధి నివారణలో

Answer: Option 'A'

కేంద్రక విచ్ఛిత్తి

17.

విశ్వ కిరణాలను ప్రయోగాత్మకంగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త?

   A.) విక్టర్ హెస్
   B.) ఐన్‌స్టీన్
   C.) కాంప్టన్
   D.) పౌలి

Answer: Option 'A'

విక్టర్ హెస్

18.

‘ఎలక్ట్రాన్ కవల కణం’గా పిలిచే పాజిట్రాన్‌ను కనుగొన్నవారు?

   A.) పౌలి
   B.) పోవెల్ 
   C.) అండర్సన్
   D.) ఒపియాలిని

Answer: Option 'C'

అండర్సన్

19.

సహజ రేడియోధార్మికతను కనుగొన్నశాస్త్రవేత్త?

   A.) ఐన్‌స్టీన్
   B.) రూథర్‌ఫర్డ్ 
   C.) మేడమ్ క్యూరీ
   D.) హెన్రీ బెకరల్

Answer: Option 'D'

హెన్రీ బెకరల్

20.

కాస్మిక్ కిరణాల తరంగదైర్ఘ్యం?

   A.) తక్కువ
   B.) ఎక్కువ
   C.) మధ్యస్థం
   D.) పైవన్నీ

Answer: Option 'A'

తక్కువ


కాంతి విద్యుత్ ఘటాన్ని దేని కోసం ఉపయోగిస్తారు? ప్రశ్నలు - 3 Download Pdf