ధ్వని - Sound MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

  • 1. కిందివాటిలో ధ్వని అతి నెమ్మదిగా దేనిలో ప్రయాణిస్తుంది?
   A.) గాలి
   B.) గాజు
   C.) నీరు
   D.) చెక్క

Answer: Option 'D'

చెక్క

  • 2. ప్రతిధ్వనిని వినేందుకు వ్యక్తికి, పరావర్తన తలానికి మధ్య ఉండాల్సిన కనిష్ట దూరం?
   A.) 6.5 మీ.
   B.) 16.5 మీ.
   C.) 16.5 సెం.మీ.
   D.) 26.5 మీ.

Answer: Option 'B'

16.5 మీ.

  • 3. మానవుడు ఒక సెకన్‌లో వినగలిగే గరిష్ట విస్పందనాల సంఖ్య?
   A.) 50
   B.) 10
   C.) 20
   D.) 28

Answer: Option 'B'

10

  • 4. స్థితిస్థాపకత ధర్మం అధికంగా ఉండే   పదార్థం?
   A.) రబ్బర్
   B.) మట్టిముద్ద
   C.) ఉక్కు
   D.) ప్లాస్టిక్

Answer: Option 'C'

ఉక్కు

  • 5. ‘స్టెతస్కోప్’ను ఎవరు కనుగొన్నారు?
   A.) పాల్సన్
   B.) బాయిల్
   C.) లెన్నెక్
   D.) ఎడిసన్

Answer: Option 'C'

లెన్నెక్

  • 6. కింది వాటిలో గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ప్రభావితం చేయనిది?
   A.) ఉష్ణోగ్రత
   B.) పీడనం
   C.) సాంద్రత
   D.) ఆర్థ్రత

Answer: Option 'B'

పీడనం

  • 7. వాయువుల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వనివేగం?
   A.) తగ్గి, పెరుగుతుంది
   B.) పెరుగుతుంది
   C.) తగ్గుతుంది
   D.) మారదు  

Answer: Option 'B'

పెరుగుతుందిధ్వని - Sound Download Pdf