ధ్వని - Sound MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

కిందివాటిలో ధ్వని అతి నెమ్మదిగా దేనిలో ప్రయాణిస్తుంది?

   A.) గాలి
   B.) గాజు
   C.) నీరు
   D.) చెక్క

Answer: Option 'D'

చెక్క

2.

కింది వాటిలో గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ప్రభావితం చేయనిది?

   A.) ఉష్ణోగ్రత
   B.) పీడనం
   C.) సాంద్రత
   D.) ఆర్థ్రత

Answer: Option 'B'

పీడనం

3.

స్థితిస్థాపకత ధర్మం అధికంగా ఉండే   పదార్థం?

   A.) రబ్బర్
   B.) మట్టిముద్ద
   C.) ఉక్కు
   D.) ప్లాస్టిక్

Answer: Option 'C'

ఉక్కు

4.

ప్రతిధ్వనిని వినేందుకు వ్యక్తికి, పరావర్తన తలానికి మధ్య ఉండాల్సిన కనిష్ట దూరం?

   A.) 6.5 మీ.
   B.) 16.5 మీ.
   C.) 16.5 సెం.మీ.
   D.) 26.5 మీ.

Answer: Option 'B'

16.5 మీ.

5.

మానవుడు ఒక సెకన్‌లో వినగలిగే గరిష్ట విస్పందనాల సంఖ్య?

   A.) 50
   B.) 10
   C.) 20
   D.) 28

Answer: Option 'B'

10

ధ్వని - Sound Download Pdf

<