ధ్వని - Sound MCQs in Telugu - AP Grama Sachivalayam Exams

1.

ప్రతిధ్వనిని వినేందుకు వ్యక్తికి, పరావర్తన తలానికి మధ్య ఉండాల్సిన కనిష్ట దూరం?

   A.) 6.5 మీ.
   B.) 16.5 మీ.
   C.) 16.5 సెం.మీ.
   D.) 26.5 మీ.

Answer: Option 'B'

16.5 మీ.

2.

కింది వాటిలో గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ప్రభావితం చేయనిది?

   A.) ఉష్ణోగ్రత
   B.) పీడనం
   C.) సాంద్రత
   D.) ఆర్థ్రత

Answer: Option 'B'

పీడనం

3.

వాయువుల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వనివేగం?

   A.) తగ్గి, పెరుగుతుంది
   B.) పెరుగుతుంది
   C.) తగ్గుతుంది
   D.) మారదు  

Answer: Option 'B'

పెరుగుతుంది

4.

‘స్టెతస్కోప్’ను ఎవరు కనుగొన్నారు?

   A.) పాల్సన్
   B.) బాయిల్
   C.) లెన్నెక్
   D.) ఎడిసన్

Answer: Option 'C'

లెన్నెక్

5.

స్థితిస్థాపకత ధర్మం అధికంగా ఉండే   పదార్థం?

   A.) రబ్బర్
   B.) మట్టిముద్ద
   C.) ఉక్కు
   D.) ప్లాస్టిక్

Answer: Option 'C'

ఉక్కు

ధ్వని - Sound Download Pdf