కరెంటు అఫైర్స్ - Current Affairs MCQs - 6th June 2020 Quiz Test

Basic Computer Knowledge Test Questions and Answers

11.

ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన స్ప్రింటర్ బాబీ మోరో (ఒలింపిక్ పతక విజేత) ఏ దేశానికి చెందినవాడు?

   A.) జమైకా
   B.) బహ్రెయిన్
   C.) యునైటెడ్ స్టేట్స్
   D.) చైనా

Answer: Option 'C'

యునైటెడ్ స్టేట్స్

Basic Computer Knowledge Test Questions and Answers

12.

ఇంటర్నెట్‌ను ప్రాథమిక హక్కుగా ప్రకటించిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది?

   A.) మహారాష్ట్ర
   B.) గోవా
   C.) తమిళనాడు
   D.) కేరళ

Answer: Option 'D'

కేరళ

Basic Computer Knowledge Test Questions and Answers

13.

ఇస్రో యొక్క HQ ఎక్కడ ఉంది?

   A.) బెంగళూరు
   B.) చెన్నై
   C.) హైదరాబాద్
   D.) కొచ్చిన్

Answer: Option 'A'

బెంగళూరు

Current Affairs Telugu MCQs - 6th June 2020 Download Pdf