కుతుబ్ షాహీలు - Qutub Shahees - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

గోల్కొండ కోట ద్వారాలు తెరచి ఔరంగజేబు క్రీ.శ. 1687 చేసిన దండయాత్రకు తోడ్పడిన రాజద్రోహి ఎవరు?

   A.) షేక్ మిన్హాజ్
   B.) మజుందార్
   C.) అబ్దుల్లా పాని
   D.) అబ్దుల్లా రజాక్ తారీ

Answer: Option 'C'

అబ్దుల్లా పాని


కుతుబ్ షాహీలు - Qutub Shahees Download Pdf

Recent Posts