సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు - Society Social Justice Rights issues

1.

"సొసైటీ" కి మూలమైన "సొసైటిస్" అనే పదం ఏ భాష నుండి పుట్టింది?

   A.) గ్రీకు 
   B.) లాటిన్ 
   C.) ఫ్రెంచ్ 
   D.) సంసృతం 

Answer: Option 'B'

లాటిన్ 

2.

1967 లో "Anthropological Survey of India" రూపొందించిన నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో ఎన్ని తెగలు కలవు?

   A.) 550
   B.) 815
   C.) 314
   D.) 484

Answer: Option 'C'

314

3.

ఎన్ని డెసిబిల్స్ కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే శ్రావణ వైకల్యం అంటారు?

   A.) 60 డెసిబిల్స్
   B.) 40 డెసిబిల్స్
   C.) 70 డెసిబిల్స్
   D.) 55 డెసిబిల్స్

Answer: Option 'A'

60 డెసిబిల్స్

4.

భారత ప్రభుత్వం వికలాంగుల కోసం ఎంత శాతం బడ్జెట్ లో వెచ్చిస్తున్నది?

   A.) 0.09%
   B.) 0.9%
   C.) 2.5%
   D.) 0.05%

Answer: Option 'A'

0.09%

5.

"ప్రాంతీయతత్వం" ని నివారించే చర్యలు ఏవి?

   A.) జానాతియా భావాలను ప్రచారం చేయడం 
   B.) దేశంలో అన్ని ప్రాంతాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందేలా చూడడం 
   C.) జాతీయ పండుగలు, క్రీడలను నిర్వహించడం ద్వారా జాతీయ స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం 
   D.) పైవన్నియు 

Answer: Option 'D'

పైవన్నియు 

6.

"గ్రామాలు దేశానికి పట్టుకొమ్మలు" అని అభివర్ణించింది ఎవరు?

   A.) నెహ్రు 
   B.) వల్లభాయ్ పటేల్ 
   C.) అంబెడ్కర్ 
   D.) గాంధీజీ 

Answer: Option 'D'

గాంధీజీ 

7.

మొగస్తనీస్ భారత సమాజాన్ని ఎన్ని వర్గాలుగా విభజించారు?

   A.) 5
   B.) 10
   C.) 7
   D.) 4

Answer: Option 'C'

7

8.

బాబ్రీ మసీదు విధ్వాంసం ఎప్పుడు జరిగింది?

   A.) 1989
   B.) 1987
   C.) 1994
   D.) 1992

Answer: Option 'D'

1992

9.

భారత సమాజ శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు?

   A.) జి.ఎస్.ఘూర్వే
   B.) ఆగస్టేకాప్టె 
   C.) సోక్రటీస్ 
   D.) మనువు 

Answer: Option 'A'

జి.ఎస్.ఘూర్వే

10.

"మారక వ్యవసాయానాన్ని" ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు?

   A.) పోడు వ్యవసాయం 
   B.) బేవార్ తలదహ్య 
   C.) కొమెన్ 
   D.) జూమ్ 

Answer: Option 'D'

జూమ్ 

11.

అల్ప, బృహత సాంప్రదాయం అనే భావాలు ప్రవేశపెట్టినది ఎవరు?

   A.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   B.) రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 
   C.) కార్వే 
   D.) హేన్ద్రి లూయిస్ 

Answer: Option 'B'

రాబర్ట్ రెడ్ ఫీల్డ్ 

12.

భారతదేశం లో గ్రామీణ సమాజం పై "Indian Village" అనే అధ్యయనం చేసినది ఎవరు?

   A.) ఎస్సి. దుబే 
   B.) చార్లెస్ పిన్ 
   C.) ఎం. ఎన్. శ్రీనివాస్ 
   D.) కె. ఈశ్వరన్ 

Answer: Option 'A'

ఎస్సి. దుబే 

13.

అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తున్నారు?

   A.) May 2
   B.) June 10
   C.) May 15
   D.) April 15

Answer: Option 'C'

May 15

14.

అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం ఎప్పుడు నిర్వహించ బడుతుంది?

   A.) Dec 1
   B.) Feb 28
   C.) March 28
   D.) Dec 3

Answer: Option 'D'

Dec 3

15.

భారతదేశం లో ఏ సంవత్సరం లో తొలి సారి "తేగల" గూర్చి జనాభా లెక్కలలో పేర్కొన్నారు?

   A.) 1935
   B.) 1941
   C.) 1929
   D.) 1911

Answer: Option 'B'

1941

సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు Download Pdf