సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు - Society Social Justice Rights issues

1.

భారతదేశం లో ఎక్కువగా ఉన్న ప్రజలు ఏ వర్గానికి చెందినవారు?

   A.) శ్రామిక వర్గం 
   B.) మధ్య తరగతి వర్గం 
   C.) ఉన్నత వర్గం 
   D.) పేదరిక వర్గం 

Answer: Option 'B'

మధ్య తరగతి వర్గం 

2.

భారత ప్రభుత్వం వికలాంగుల కోసం ఎంత శాతం బడ్జెట్ లో వెచ్చిస్తున్నది?

   A.) 0.09%
   B.) 0.9%
   C.) 2.5%
   D.) 0.05%

Answer: Option 'A'

0.09%

3.

అయోధ్యలో "రామజన్మా భూమి" ఉదంతం ఏ సంవత్సరం లో జరిగింది?

   A.) 1987
   B.) 11984
   C.) 1990
   D.) 2001

Answer: Option 'C'

1990

4.

"ప్రాంతీయతత్వం" ని నివారించే చర్యలు ఏవి?

   A.) జానాతియా భావాలను ప్రచారం చేయడం 
   B.) దేశంలో అన్ని ప్రాంతాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందేలా చూడడం 
   C.) జాతీయ పండుగలు, క్రీడలను నిర్వహించడం ద్వారా జాతీయ స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం 
   D.) పైవన్నియు 

Answer: Option 'D'

పైవన్నియు 

5.

"గ్రామాలు దేశానికి పట్టుకొమ్మలు" అని అభివర్ణించింది ఎవరు?

   A.) నెహ్రు 
   B.) వల్లభాయ్ పటేల్ 
   C.) అంబెడ్కర్ 
   D.) గాంధీజీ 

Answer: Option 'D'

గాంధీజీ 

సమాజం సామాజిక న్యాయం హక్కుల సమస్యలు Download Pdf