సుస్థిరాభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ | Sustainable Development and Environmental Protection MCQs

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణంపై స్టాక్ హోమ్ సదస్సును తొలిసారి ఎప్పుడు నిర్వహించింది?

   A.) 1967 జూన్ 5 న
   B.) 1972 జూన్ 5 న
   C.) 1955 జూన్ 5 న
   D.) 1979 జూన్ 5 న

Answer: Option 'B'

1972 జూన్ 5 న

DigitalOcean Referral Badge

2.

UNEP అనగా నేమి?

   A.) యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏకాళోజికల్ ప్రోగ్రాం 
   B.) యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం 
   C.) యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకానమీ ప్రోగ్రాం 
   D.) యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ 

Answer: Option 'B'

యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం 

DigitalOcean Referral Badge

3.

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుతారు?

   A.) June 10
   B.) June 6
   C.) June 5
   D.) June 8

Answer: Option 'C'

June 5

DigitalOcean Referral Badge

4.

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ 5 2019 లో ఎవరు ఆతిధ్యం ఇస్తున్నారు?

   A.) చైనా
   B.) జపాన్ 
   C.) ఇండోనేషియా 
   D.) సింగపూర్ 

Answer: Option 'A'

చైనా

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ 5 2019 యొక్క థీమ్ ఏమిటి?

   A.) Beat Plastic Pollution
   B.) Air pollution
   C.) Go wild for life
   D.) Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care

Answer: Option 'B'

Air pollution

DigitalOcean Referral Badge

6.

పర్యావరణ సమస్యపై మొదటిసాఆరి ప్రపంచానికి పూర్తి స్థాయి నివేదికను యిచ్చింది ఎవరు?

   A.) రానా సోల్బర్గ్ 
   B.) గ్లోహార్లెమ్ బ్రంట్ లాండ్ 
   C.) కెజెల్ మాగ్నే  బొందేవికి 
   D.) హాన్నే హార్లెమ్ 

Answer: Option 'B'

గ్లోహార్లెమ్ బ్రంట్ లాండ్ 

DigitalOcean Referral Badge

7.

బ్రంట్ లాండ్ కమీషన్ ను WCED ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసింది?

   A.) 1983 డిసెంబర్ లో
   B.) 1983 జనవరి లో 
   C.) 1984 నవంబర్ లో 
   D.) 1985 డిసెంబర్ లో

Answer: Option 'A'

1983 డిసెంబర్ లో

DigitalOcean Referral Badge

8.

పర్యావరణం లో వచ్చే మార్పులను అధ్యయనం చేయడానికి వరల్డ్ మెటీరియాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ (WMO ), యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం (UNEP ) రెండు కలిసి దేనిని ఏర్పాటు చేశాయి?

   A.) IPCC
   B.) WCED
   C.) IPCE
   D.) IPCE

Answer: Option 'A'

IPCC

DigitalOcean Referral Badge

9.

యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఎప్పుడు ప్రారంభమైనది?

   A.) 1976 జూన్ 10 న నైరోబీ (కెన్యా) లో 
   B.) 1972 జూన్ 5 న నైరోబీ (కెన్యా) లో 
   C.) 1979 జూన్ 5 న నైరోబీ (కెన్యా) లో 
   D.) 1974 జూన్ 10 న నైరోబీ (కెన్యా) లో 

Answer: Option 'B'

1972 జూన్ 5 న నైరోబీ (కెన్యా) లో 

DigitalOcean Referral Badge

సుస్థిరాభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ Download Pdf