ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 -MCQs

1.

ప్రపంచంలోనే ఎత్తై ‘ఎవరెస్టు’ శిఖరాన్ని ఏ దేశ ప్రజలు ‘సాగరమాత’గా వ్యవహరిస్తారు?

   A.) భారతదేశం 
   B.) టిబెట్ 
   C.) నేపాల్  
   D.) చైనా

Answer: Option 'C'

నేపాల్  

DigitalOcean Referral Badge

2.

ఎత్తై పర్వత శిఖరాలు, హిమానీనదాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రేణి ఏది?

   A.) శివాలిక్ కొండలు  
   B.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   C.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం 
   D.) గ్రేటర్ హిమాలయాలు

Answer: Option 'D'

గ్రేటర్ హిమాలయాలు

DigitalOcean Referral Badge

3.

‘కాంచన్‌జంగా’ శిఖరం ఎక్కడ ఉంది?

   A.) పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్  
   B.) నేపాల్  
   C.) ఉత్తరాఖండ్   
   D.) సిక్కిం

Answer: Option 'D'

సిక్కిం

DigitalOcean Referral Badge

4.

కారకోరం పర్వతశ్రేణి ఏ హిమాలయాల్లో విస్తరించి ఉంది?

   A.) శివాలిక్ హిమాలయాలు
   B.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం
   C.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   D.) హిమాద్రి హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం

DigitalOcean Referral Badge

5.

టెథిస్ సముద్రానికి దక్షిణాన ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

   A.) అంగార 
   B.) గోండ్వానా
   C.) లారేషియా 
   D.) యురేషియా

Answer: Option 'B'

గోండ్వానా

DigitalOcean Referral Badge

6.

కింది వాటిలో అతి తరుణ ముడుత పర్వతాలు ఏవి?

   A.) ఆరావళి పర్వతాలు
   B.) వింధ్య పర్వతాలు
   C.) హిమాలయాలు 
   D.) సాత్పురా శ్రేణులు

Answer: Option 'C'

హిమాలయాలు 

DigitalOcean Referral Badge

7.

మతపరమైన క్షేత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయాలు ఏవి?

   A.) పంజాబ్ హిమాలయాలు  
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) కశ్మీర్ హిమాలయాలు  
   D.) అసోం హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

కుమయున్ హిమాలయాలు

DigitalOcean Referral Badge

8.

సుర్మా లోయ ఏ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందింది?

   A.) గోధుమ 
   B.) పత్తి
   C.) రబ్బరు 
   D.) తేయాకు

Answer: Option 'D'

తేయాకు

DigitalOcean Referral Badge

9.

‘జవహర్ టన్నెల్’ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

   A.) హిమాచల్ ప్రదేశ్  
   B.) ఉత్తరాంచల్
   C.) జమ్ము-కశ్మీర్   
   D.) సిక్కిం

Answer: Option 'C'

జమ్ము-కశ్మీర్   

DigitalOcean Referral Badge

10.

క్రమక్షయ మైదానాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయ పర్వత శ్రేణి ఏది?

   A.) అసోం హిమాలయాలు
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) పంజాబ్ హిమాలయాలు
   D.) నేపాల్ హిమాలయాలు 

Answer: Option 'A'

అసోం హిమాలయాలు

DigitalOcean Referral Badge

11.

ప్రపంచంలో రెండో అతి ఎత్తై శిఖరం ఓ2 ఏ పర్వత శ్రేణిలో ఉంది?

   A.) కారకోరం 
   B.) జస్కార్
   C.) లడఖ్ శ్రేణి
   D.) హిమాద్రి

Answer: Option 'B'

జస్కార్

DigitalOcean Referral Badge

12.

గులకరాళ్లతో కూడిన సచ్చిద్ర మైదానాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

   A.) భంగర్
   B.) భాబర్ 
   C.) టెరాయి
   D.) రే

Answer: Option 'B'

భాబర్ 

DigitalOcean Referral Badge

13.

‘రే’ లేదా ‘కల్లార్’ అనే చవిటి నేలలు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి?

   A.) రాజస్థాన్  
   B.) జమ్ము-కశ్మీర్ 
   C.) ఉత్తరప్రదేశ్
   D.) అసోం

Answer: Option 'C'

ఉత్తరప్రదేశ్

DigitalOcean Referral Badge

14.

‘రేచ్నా’ అనే  దోయబ్ ఏ రెండు నదుల మధ్య ఉంది?

   A.) బియాస్ - సట్లేజ్ 
   B.) బియాస్ - రావి
   C.) చినాబ్ - జీలం   
   D.) చినాబ్ - రావి

Answer: Option 'D'

చినాబ్ - రావి

DigitalOcean Referral Badge

15.

ఏ మైదానాల్లో సాల్ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి?

   A.) టెరాయి 
   B.) ఖాదర్ 
   C.) భంగర్  
   D.) భాబర్

Answer: Option 'A'

టెరాయి 

DigitalOcean Referral Badge

16.

‘ప్లయాలు’ అంటే ఏమిటి?

   A.) ఎండిపోయిన నదుల ప్రవాహ గుర్తులు
   B.) కదిలే ఇసుక దిబ్బలు
   C.) ఉప్పునీటి సరస్సులు  
   D.) ఒండలి మైదానాలు

Answer: Option 'C'

ఉప్పునీటి సరస్సులు  

DigitalOcean Referral Badge

17.

 కుమయున్ హిమాలయాలు ఏ రెండు నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి?

   A.) కాళీ - తీస్తా 
   B.) సట్లేజ్ - కాళీ
   C.) తీస్తా - బ్రహ్మపుత్ర
   D.) సింధు- సట్లేజ్ 

Answer: Option 'B'

సట్లేజ్ - కాళీ

DigitalOcean Referral Badge

18.

‘జయంతియా’ అనే తెగకు చెందిన ప్రజలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు?

   A.) నాగాలాండ్  
   B.) మణిపూర్ 
   C.) మేఘాలయ 
   D.) అసోం

Answer: Option 'C'

మేఘాలయ 

DigitalOcean Referral Badge

19.

డూన్‌లు ఏ పర్వతశ్రేణుల మధ్య ఉన్నాయి?

   A.) హిమాచల్ హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు
   B.) హిమాద్రి, హిమాచల్  
   C.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు
   D.) శివాలిక్ కొండలు, హిమాద్రి

Answer: Option 'A'

హిమాచల్ హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు

DigitalOcean Referral Badge

20.

కార్గిల్ కొండలు ఏ శ్రేణిలో ఉన్నాయి?

   A.) కారకోరం పర్వత శ్రేణి  
   B.) జస్కార్ శ్రేణి
   C.) పూర్వాంచల్ పర్వతాలు
   D.) లడఖ్ శ్రేణి  

Answer: Option 'B'

జస్కార్ శ్రేణి

DigitalOcean Referral Badge

21.

‘డల్హౌసీ’ వేసవి విడిది కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

   A.) పశ్చిమ బెంగాల్
   B.) హిమాచల్ ప్రదేశ్   
   C.) జమ్ము కశ్మీర్ 
   D.) ఉత్తరాంచల్ 

Answer: Option 'B'

హిమాచల్ ప్రదేశ్   

DigitalOcean Referral Badge

22.

వేసవి విడిదిలకు ప్రసిద్ధి చెందిన పర్వత శ్రేణులు ఏవి?

   A.) హిమాచల్ హిమాలయాలు  
   B.) అత్యున్నత హిమాలయాలు  
   C.) శివాలిక్ హిమాలయాలు
   D.) హిమాద్రి హిమాలయాలు

Answer: Option 'A'

హిమాచల్ హిమాలయాలు  

DigitalOcean Referral Badge

23.

భారతదేశంలో అతిపెద్ద హిమానీనదం ఏది?

   A.) బైఫో 
   B.) బల్టారో
   C.) సియాచిన్  
   D.) బటార్

Answer: Option 'C'

సియాచిన్  

DigitalOcean Referral Badge

24.

పాకిస్తాన్, భారతదేశానికి మధ్య రైలు-రోడ్డు మార్గాలు ఏ కనుమ ద్వారా కొనసాగుతున్నాయి?

   A.) బోలాన్ కనుమ
   B.) షిప్కిలా కనుమ
   C.) కైబర్ కనుమ 
   D.) నాథులా కనుమ

Answer: Option 'A'

బోలాన్ కనుమ

DigitalOcean Referral Badge

25.

లడఖ్, జస్కార్ శ్రేణుల మధ్య ప్రవహించే నది ఏది?

   A.) బ్రహ్మపుత్ర 
   B.) గంగానది
   C.) యమున 
   D.) సింధు

Answer: Option 'D'

సింధు

DigitalOcean Referral Badge

26.

క్రమక్షయ మైదానాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయ పర్వత శ్రేణి ఏది?

   A.) పంజాబ్ హిమాలయాలు  
   B.) అసోం హిమాలయాలు
   C.) నేపాల్ హిమాలయాలు  
   D.) కుమయున్ హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

అసోం హిమాలయాలు

DigitalOcean Referral Badge

27.

పాలపుంత అనే నక్షత్ర వీధిలో సూర్యుడు ఒక నక్షత్రమని పేర్కొన్నవారు?

   A.) హబుల్
   B.) హిప్పార్కస్
   C.) కెప్లర్
   D.) శాండజ్

Answer: Option 'A'

హబుల్

DigitalOcean Referral Badge

28.

ఆల్మాగెస్ట్ గ్రంథ రచయిత?

   A.) కోపర్నికస్
   B.) డేవిస్
   C.) ఎరిటోస్తనీస్
   D.) టాలమి

Answer: Option 'D'

టాలమి

DigitalOcean Referral Badge

29.

బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త?

   A.) టాలమి
   B.) రట్జెల్
   C.) హ్యూజెన్‌‌స
   D.) లెమిటియర్

Answer: Option 'D'

లెమిటియర్

DigitalOcean Referral Badge

30.

భూ పవనం అంటే?

   A.) ప్రపంచ పవనం
   B.) స్థానిక పవనం
   C.) వ్యాపార పవనం
   D.) రుతుపవనం

Answer: Option 'D'

రుతుపవనం

 

DigitalOcean Referral Badge

ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 Download Pdf

Recent Posts