ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 -MCQs

1.

భారతదేశంలో అతిపెద్ద హిమానీనదం ఏది?

   A.) బైఫో 
   B.) బల్టారో
   C.) సియాచిన్  
   D.) బటార్

Answer: Option 'C'

సియాచిన్  

2.

డూన్‌లు ఏ పర్వతశ్రేణుల మధ్య ఉన్నాయి?

   A.) హిమాచల్ హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు
   B.) హిమాద్రి, హిమాచల్  
   C.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు
   D.) శివాలిక్ కొండలు, హిమాద్రి

Answer: Option 'A'

హిమాచల్ హిమాలయాలు, శివాలిక్ కొండలు

3.

మతపరమైన క్షేత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయాలు ఏవి?

   A.) పంజాబ్ హిమాలయాలు  
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) కశ్మీర్ హిమాలయాలు  
   D.) అసోం హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

కుమయున్ హిమాలయాలు

4.

గులకరాళ్లతో కూడిన సచ్చిద్ర మైదానాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

   A.) భంగర్
   B.) భాబర్ 
   C.) టెరాయి
   D.) రే

Answer: Option 'B'

భాబర్ 

5.

ఎత్తై పర్వత శిఖరాలు, హిమానీనదాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రేణి ఏది?

   A.) శివాలిక్ కొండలు  
   B.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   C.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం 
   D.) గ్రేటర్ హిమాలయాలు

Answer: Option 'D'

గ్రేటర్ హిమాలయాలు

6.

క్రమక్షయ మైదానాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయ పర్వత శ్రేణి ఏది?

   A.) అసోం హిమాలయాలు
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) పంజాబ్ హిమాలయాలు
   D.) నేపాల్ హిమాలయాలు 

Answer: Option 'A'

అసోం హిమాలయాలు

7.

కారకోరం పర్వతశ్రేణి ఏ హిమాలయాల్లో విస్తరించి ఉంది?

   A.) శివాలిక్ హిమాలయాలు
   B.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం
   C.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   D.) హిమాద్రి హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం

8.

‘డల్హౌసీ’ వేసవి విడిది కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

   A.) పశ్చిమ బెంగాల్
   B.) హిమాచల్ ప్రదేశ్   
   C.) జమ్ము కశ్మీర్ 
   D.) ఉత్తరాంచల్ 

Answer: Option 'B'

హిమాచల్ ప్రదేశ్   

9.

ప్రపంచంలో రెండో అతి ఎత్తై శిఖరం ఓ2 ఏ పర్వత శ్రేణిలో ఉంది?

   A.) కారకోరం 
   B.) జస్కార్
   C.) లడఖ్ శ్రేణి
   D.) హిమాద్రి

Answer: Option 'B'

జస్కార్

10.

‘రేచ్నా’ అనే  దోయబ్ ఏ రెండు నదుల మధ్య ఉంది?

   A.) బియాస్ - సట్లేజ్ 
   B.) బియాస్ - రావి
   C.) చినాబ్ - జీలం   
   D.) చినాబ్ - రావి

Answer: Option 'D'

చినాబ్ - రావి

11.

ఏ మైదానాల్లో సాల్ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి?

   A.) టెరాయి 
   B.) ఖాదర్ 
   C.) భంగర్  
   D.) భాబర్

Answer: Option 'A'

టెరాయి 

12.

 కుమయున్ హిమాలయాలు ఏ రెండు నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి?

   A.) కాళీ - తీస్తా 
   B.) సట్లేజ్ - కాళీ
   C.) తీస్తా - బ్రహ్మపుత్ర
   D.) సింధు- సట్లేజ్ 

Answer: Option 'B'

సట్లేజ్ - కాళీ

13.

ప్రపంచంలోనే ఎత్తై ‘ఎవరెస్టు’ శిఖరాన్ని ఏ దేశ ప్రజలు ‘సాగరమాత’గా వ్యవహరిస్తారు?

   A.) భారతదేశం 
   B.) టిబెట్ 
   C.) నేపాల్  
   D.) చైనా

Answer: Option 'C'

నేపాల్  

14.

కింది వాటిలో అతి తరుణ ముడుత పర్వతాలు ఏవి?

   A.) ఆరావళి పర్వతాలు
   B.) వింధ్య పర్వతాలు
   C.) హిమాలయాలు 
   D.) సాత్పురా శ్రేణులు

Answer: Option 'C'

హిమాలయాలు 

15.

సుర్మా లోయ ఏ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందింది?

   A.) గోధుమ 
   B.) పత్తి
   C.) రబ్బరు 
   D.) తేయాకు

Answer: Option 'D'

తేయాకు

16.

‘రే’ లేదా ‘కల్లార్’ అనే చవిటి నేలలు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి?

   A.) రాజస్థాన్  
   B.) జమ్ము-కశ్మీర్ 
   C.) ఉత్తరప్రదేశ్
   D.) అసోం

Answer: Option 'C'

ఉత్తరప్రదేశ్

17.

టెథిస్ సముద్రానికి దక్షిణాన ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

   A.) అంగార 
   B.) గోండ్వానా
   C.) లారేషియా 
   D.) యురేషియా

Answer: Option 'B'

గోండ్వానా

18.

‘జవహర్ టన్నెల్’ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

   A.) హిమాచల్ ప్రదేశ్  
   B.) ఉత్తరాంచల్
   C.) జమ్ము-కశ్మీర్   
   D.) సిక్కిం

Answer: Option 'C'

జమ్ము-కశ్మీర్   

19.

‘జయంతియా’ అనే తెగకు చెందిన ప్రజలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు?

   A.) నాగాలాండ్  
   B.) మణిపూర్ 
   C.) మేఘాలయ 
   D.) అసోం

Answer: Option 'C'

మేఘాలయ 

20.

వేసవి విడిదిలకు ప్రసిద్ధి చెందిన పర్వత శ్రేణులు ఏవి?

   A.) హిమాచల్ హిమాలయాలు  
   B.) అత్యున్నత హిమాలయాలు  
   C.) శివాలిక్ హిమాలయాలు
   D.) హిమాద్రి హిమాలయాలు

Answer: Option 'A'

హిమాచల్ హిమాలయాలు  


ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 Download Pdf

Recent Posts