ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 -MCQs

1.

ప్రపంచంలోనే ఎత్తై ‘ఎవరెస్టు’ శిఖరాన్ని ఏ దేశ ప్రజలు ‘సాగరమాత’గా వ్యవహరిస్తారు?

   A.) భారతదేశం 
   B.) టిబెట్ 
   C.) నేపాల్  
   D.) చైనా

Answer: Option 'C'

నేపాల్  

2.

ఎత్తై పర్వత శిఖరాలు, హిమానీనదాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రేణి ఏది?

   A.) శివాలిక్ కొండలు  
   B.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   C.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం 
   D.) గ్రేటర్ హిమాలయాలు

Answer: Option 'D'

గ్రేటర్ హిమాలయాలు

3.

‘కాంచన్‌జంగా’ శిఖరం ఎక్కడ ఉంది?

   A.) పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్  
   B.) నేపాల్  
   C.) ఉత్తరాఖండ్   
   D.) సిక్కిం

Answer: Option 'D'

సిక్కిం

4.

కారకోరం పర్వతశ్రేణి ఏ హిమాలయాల్లో విస్తరించి ఉంది?

   A.) శివాలిక్ హిమాలయాలు
   B.) ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం
   C.) హిమాచల్ హిమాలయాలు
   D.) హిమాద్రి హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

ట్రాన్‌‌స హిమాలయ మండలం

5.

టెథిస్ సముద్రానికి దక్షిణాన ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

   A.) అంగార 
   B.) గోండ్వానా
   C.) లారేషియా 
   D.) యురేషియా

Answer: Option 'B'

గోండ్వానా

6.

కింది వాటిలో అతి తరుణ ముడుత పర్వతాలు ఏవి?

   A.) ఆరావళి పర్వతాలు
   B.) వింధ్య పర్వతాలు
   C.) హిమాలయాలు 
   D.) సాత్పురా శ్రేణులు

Answer: Option 'C'

హిమాలయాలు 

7.

మతపరమైన క్షేత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయాలు ఏవి?

   A.) పంజాబ్ హిమాలయాలు  
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) కశ్మీర్ హిమాలయాలు  
   D.) అసోం హిమాలయాలు

Answer: Option 'B'

కుమయున్ హిమాలయాలు

8.

సుర్మా లోయ ఏ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందింది?

   A.) గోధుమ 
   B.) పత్తి
   C.) రబ్బరు 
   D.) తేయాకు

Answer: Option 'D'

తేయాకు

9.

‘జవహర్ టన్నెల్’ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

   A.) హిమాచల్ ప్రదేశ్  
   B.) ఉత్తరాంచల్
   C.) జమ్ము-కశ్మీర్   
   D.) సిక్కిం

Answer: Option 'C'

జమ్ము-కశ్మీర్   

10.

క్రమక్షయ మైదానాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయ పర్వత శ్రేణి ఏది?

   A.) అసోం హిమాలయాలు
   B.) కుమయున్ హిమాలయాలు
   C.) పంజాబ్ హిమాలయాలు
   D.) నేపాల్ హిమాలయాలు 

Answer: Option 'A'

అసోం హిమాలయాలు


ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 1 Download Pdf

Recent Posts