ప్రపంచంలో అతి పొడవైన హిమనీనదం సియాచిన్‌. ఇది ఏ పర్వత శ్రేణిలో ఉంది? - ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 2

1.

ప్రపంచంలో అతి పొడవైన హిమనీనదం సియాచిన్‌. ఇది ఏ పర్వత శ్రేణిలో ఉంది?

   A.) లడక్‌ 
   B.) కైలాస్‌
   C.) కారకోరం 
   D.) కున్‌లున్‌

Answer: Option 'C'

కారకోరం 

2.

భారతదేశం మధ్యగా కర్కటక రేఖ (23బీని ఉత్తర అక్షాంశం) ఎన్ని రాష్ట్రాల ద్వారా పోతోంది?

   A.)
   B.) 7
   C.) 3
   D.) 8

Answer: Option 'C'

3

3.

కింది వాటిలో మయన్మార్‌తో భారత దేశంలోని ఏ రాష్ట్రం భూ సరిహద్దును పంచుకోవడం లేదు?

   A.) అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌ 
   B.) నాగాలాండ్‌
   C.) మణిపూర్‌ 
   D.) త్రిపుర

Answer: Option 'D'

త్రిపుర

4.

ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తయిన శిఖరం మౌంట్‌ ఎవరెస్ట్‌ (8,848 మీ.). ఇది ఏ పర్వత శ్రేణుల్లో ఉంది?

   A.) హిమాద్రి హిమాలయాలు
   B.) శివాలిక్‌ కొండలు
   C.) ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు
   D.) హిమాచల్‌ హిమాలయాలు

Answer: Option 'A'

హిమాద్రి హిమాలయాలు

5.

భారతదేశంలో ధాల్‌ సరస్సు ఎక్కడ ఉంది?

   A.) ఆరావళి పర్వతాలు
   B.) వింధ్య–సాత్పురా పర్వతాలు
   C.) నీలగిరి కొండలు 
   D.) హిమాలయ పర్వతాలు

Answer: Option 'D'

హిమాలయ పర్వతాలు

6.

ఇసుక, గ్రావెల్, కంగ్లామరేట్‌ లాంటి తృతీ య మహాయుగానికి చెందిన అవక్షేప శిలలతో ఏర్పడిన పర్వత శ్రేణులు ఏవి?

   A.) శివాలిక్‌ కొండలు
   B.) హిమాచల హిమాలయాలు
   C.) హిమాద్రి హిమాలయాలు
   D.) ఆరావళి పర్వతాలు

Answer: Option 'A'

శివాలిక్‌ కొండలు


ఇండియన్ జాగ్రఫీ మాదిరి ప్రశ్నలు - జవాబులు - 2 Download Pdf

Recent Posts