పోషణ ‌ ‌ MCQs - Nutrition

1.

‘‘ఆంటి ఇన్‌ఫెక్టివ్‌ విటమిన్‌’’ అంటే...?

   A.) విటమిన్‌ - ఎ
   B.) విటమిన్‌ - ఇ
   C.) విటమిన్‌ - కె
   D.) విటమిన్‌ - సి

Answer: Option 'D'

విటమిన్‌ - సి

2.

కింది వాటిలో వేగంగా ఆక్సీకరణం చెంది శక్తినిచ్చే పదార్థం?

   A.) గ్లైకోజన్‌
   B.) ప్రోటీన్‌
   C.) గ్లూకోజ్‌
   D.) కొవ్వు

Answer: Option 'C'

గ్లూకోజ్‌

3.

మానవుని శరీరంలో ఎక్కువైన విటమిన్లను నిల్వ చేసుకునే అవయవం?

   A.) మెదడు
   B.) కాలేయం
   C.) గుండె
   D.) క్లోమం

Answer: Option 'B'

కాలేయం

4.

ఐరన్‌ను శోషణం చేసుకోవడానికి తోడ్పడే విటమిన్‌?

   A.) విటమిన్‌ - బి1
   B.) విటమిన్‌ - సి
   C.) విటమిన్‌ - కె
   D.) విటమిన్‌ - ఎ

Answer: Option 'B'

విటమిన్‌ - సి

5.

కింది వాటిలో ప్రోటీన్ల లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి?

   A.) ఎనీమియా
   B.) జీరాప్తాల్మియా
   C.) బెరిబెరి
   D.) క్వాషియోర్కర్‌

Answer: Option 'D'

క్వాషియోర్కర్‌

పోషణ ‌ ‌ MCQs - Nutrition Download Pdf

Recent Posts