పోషణ ‌ ‌ MCQs - Nutrition

1.

గాయం తగిలిన చోట రక్తం గడ్డ కట్టడానికి తోడ్పడే మూలకం?

   A.) ఐరన్‌
   B.) కాల్షియం
   C.) సోడియం
   D.) పొటాషియం

Answer: Option 'B'

కాల్షియం

2.

కింది వాటిలో వేగంగా ఆక్సీకరణం చెంది శక్తినిచ్చే పదార్థం?

   A.) గ్లైకోజన్‌
   B.) ప్రోటీన్‌
   C.) గ్లూకోజ్‌
   D.) కొవ్వు

Answer: Option 'C'

గ్లూకోజ్‌

3.

చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి తోడ్పడే విటమిన్‌?

   A.) విటమిన్‌ - కె
   B.) విటమిన్‌ - ఇ
   C.) విటమిన్‌ - ఎ
   D.) విటమిన్‌ - సి

Answer: Option 'C'

విటమిన్‌ - ఎ

4.

‘‘మాల్ట్‌’’ నుంచి తయారు చేసే పానీయం?

   A.) వైన్‌
   B.) బీరు
   C.) బ్రాందీ
   D.) వోడ్కా

Answer: Option 'B'

బీరు

5.

‘‘ఆంటి ఇన్‌ఫెక్టివ్‌ విటమిన్‌’’ అంటే...?

   A.) విటమిన్‌ - ఎ
   B.) విటమిన్‌ - ఇ
   C.) విటమిన్‌ - కె
   D.) విటమిన్‌ - సి

Answer: Option 'D'

విటమిన్‌ - సి

పోషణ ‌ ‌ MCQs - Nutrition Download Pdf

<

Recent Posts